Voorgenomen besluit ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen


Geplaatst op: 29 november 2011

De colleges van B&W van Aalsmeer en Amstelveen hebben gezamenlijk hun voornemen tot ambtelijke samenwerking aan de Ondernemingsraden van beide organisaties voorgelegd. De ondernemingsraden zullen hun advies op 13 december 2011 uitbrengen. De gemeenteraden van beide gemeentes besluiten begin 2012 over de samenwerking. Na hun beider goedkeuring is de ambtelijke samenwerking vanaf 1 januari 2013 een feit.

Om te besparen op uitvoeringskosten en een hoger niveau van dienstverlening aan burgers en bedrijven te bereiken, hebben de colleges van B&W van Aalsmeer en Amstelveen eind 2010 besloten de mogelijkheid tot samenwerking te onderzoeken. Inmiddels zijn de plannen beschreven en worden deze aan gemeenteraden en ondernemingsraden ter beoordeling voorgelegd. De Ondernemingsraden zullen 13 december 2011 een advies uitbrengen. Van de gemeenteraden wordt (ieder apart) begin 2012 een definitieve uitspraak verwacht.

Over een sociaal plan is in Aalsmeer tussen vakbonden en werkgever een akkoord bereikt, nadat het personeel in meerderheid met de plannen instemde. Dit akkoord over het sociaal plan is op 31 oktober ondertekend. Begin december wordt in Amstelveen het sociaal plan voor de Amstelveense ambtenaren ondertekend.

Ambtelijke samenvoeging
Beide gemeenten zullen zelfstandig blijven voortbestaan, met een eigen raad en een eigen college van B&W. De ambtelijke uitvoering van de bestuursbesluiten wordt vanaf 2013 uitgevoerd door de centrumgemeente Amstelveen. Het jaar 2012 wordt gebruikt als overgangsjaar van alle Aalsmeerse ambtenaren naar Amstelveen. Delen van het Aalsmeerse ambtenarenapparaat zullen komend jaar stap-voor-stap overgaan. In de voorstellen wordt er van uit gegaan dat per januari 2013 alle Aalsmeerse ambtenaren in Amstelveense dienst treden. Alle ambtenaren zullen vanaf dat moment diensten verlenen aan beide gemeenten.

Publieksbalie in Aalsmeer
Aalsmeerse burgers zullen in het transitiejaar en na de samenvoeging, net als nu het geval is, op het gemeentehuis in Aalsmeer terechtkunnen bij de publieksbalie voor alle dienstverlening (denk hierbij aan paspoorten, rijbewijzen, vergunningen, WMO-voorzieningen et cetera).

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Gemeente Aalsmeer

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Voorgenomen besluit ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen

De colleges van B&W van Aalsmeer en Amstelveen hebben gezamenlijk hun voornemen tot ambtelijke samenwerking aan de Ondernemingsraden van beide organisaties voorgelegd. De ondernemingsraden zullen hun advies op 13 december 2011 uitbrengen. De gemeenteraden van beide gemeentes besluiten begin 2012 over de samenwerking. Na hun beider goedkeuring is de ambtelijke … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: