Gemeente Aalsmeer start controle gebruik gemeentegronden


Geplaatst op: 15 november 2011

Afgelopen maanden heeft Gemeente Aalsmeer een grootschalige inventarisatie gemaakt van situaties waarbij gemeentelijke gronden vermoedelijk door anderen in gebruik zijn. Omdat deze inventarisatie in een aantal gevallen onvoldoende duidelijkheid heeft gegeven, zal de aankomende weken een controleur namens de gemeente de situatie ter plekke beoordelen.

Gemeente Aalsmeer heeft binnen de gemeentegrenzen verschillende gronden in eigendom. Voor de burger is het echter niet altijd duidelijk om welke gronden dit gaat. Hierdoor is de situatie ontstaan dat sommige burgers, bewust of onbewust, gebruik maken van gemeentelijke grond. Het opheffen van deze situatie vindt op dit moment slechts incidenteel plaats. Om deze situatie te veranderen, heeft de gemeente een inventarisatie gemaakt. Het doel van de inventarisatie is het in kaart brengen van alle gemeentelijke eigendommen en het identificeren van mogelijk onrechtmatig gebruik.

Bezichtiging ter plaatse
De inventarisatie is gemaakt op basis van luchtfoto's waarin de eigendomsgrenzen van de gemeentelijke gronden zijn opgenomen. Dit heeft echter niet op alle plaatsen voldoende duidelijkheid gegeven. In deze gevallen zal het bedrijf PurpleBlue namens de gemeente de situatie ter plaatse controleren. Vervolgens wordt op basis van archiefonderzoek zo goed als mogelijk bepaald hoe en wanneer deze situatie is ontstaan.

Meer informatie
Als blijkt dat gemeentelijke grond in gebruik is genomen, zonder dat daarover overeenstemming bestaat met de gemeente, zal een brief naar de vermoedelijke gebruikers worden gestuurd. Als het mogelijk is, zal de grond door de gemeente aan de gebruiker worden verkocht. Als verkoop niet mogelijk is (bijvoorbeeld vanwege het publieke belang van de strook), zal de gemeente de gebruiker verzoeken de strook grond te ontruimen en weer ter beschikking te stellen aan de gemeente. Voor meer informatie over de inventarisatie en het verdere proces kunt u contact opnemen met Olaf Derksen, via (0297) 387 575 of e-mail: olaf.derksen@aalsmeer.nl.

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Gemeente Aalsmeer

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Gemeente Aalsmeer start controle gebruik gemeentegronden

Afgelopen maanden heeft Gemeente Aalsmeer een grootschalige inventarisatie gemaakt van situaties waarbij gemeentelijke gronden vermoedelijk door anderen in gebruik zijn. Omdat deze inventarisatie in een aantal gevallen onvoldoende duidelijkheid heeft gegeven, zal de aankomende weken een controleur namens de gemeente de situatie ter plekke beoordelen. Gemeente Aalsmeer heeft binnen de … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: