001- Uithoorn

Begraafplaats Zijdelveld gesloten vanwege asbest


Geplaatst op: 14 november 2011

"Helaas hebben wij moeten besluiten om de begraafplaats aan het Zijdelveld met ingang van maandag 14 november 2011 te sluiten. Het betreden van de begraafplaats is niet meer toegestaan. De aanwezigheid van asbest in en op de grond vereist dat de grond onaangeroerd blijft. Sommige bezoekers zijn ondanks ons verzoek toch overgaan tot schoffelen, graven en maaien en dat was niet toegestaan.

In maart 2011 kregen wij de beschikking over een rapport over de mate van asbestvervuiling op de begraafplaats. Dat rapport is met de gemeente besproken en heeft toen geleid tot het verstrekken van een vergunning tot het onder voorwaarden verwijderen van asbest. Later is vastgesteld dat geen vergunning nodig is, omdat een gecertificeerd bedrijf die werkzaamheden gaat uitvoeren.

Nadat in De Nieuwe Meerbode van 1 juni een paginagrote rapportage verscheen over mensen, die zonder onze toestemming, onderhoud op de begraafplaats pleegden, werd vanuit de gemeente duidelijk gesteld dat dit onderhoud niet mocht plaatsvinden.
In overleg met de gemeente werd besloten om de begraafplaats onder bepaalde voorwaarden open te houden. Op de begraafplaats werden borden geplaatst, waarop werd aangegeven dat het niet toegestaan is om werkzaamheden in de grond te verrichten. Daarbij werd vooral gewezen op schoffel- en graafwerkzaamheden. De gemeente zou bij constatering van ongeoorloofde werkzaamheden in de grond overwegen om handhavend op te treden. De betreffende borden zijn op 17 juni 2011 geplaatst. Dit is vervolgens ook gepubliceerd in het parochieblad. Een en ander is ook in de plaatselijke pers gekomen.

Helaas hebben wij moeten vaststellen, dat toch schoffel-, graaf- en maaiwerkzaamheden van belangrijke omvang hebben plaatsgevonden. Dat is bijzonder teleurstellend. Tevens is de deur van de berging geforceerd en zijn de borden met bovengenoemde aankondiging weggenomen. Dat noopt ons tot het nemen van maatregelen, zodat geen grond en/of asbest meer verplaatst kan worden. Dat iemand zichzelf met asbest "besmet" is te rangschikken als eigen risico. Maar ook andere bezoekers en de buren, zoals de kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf, kunnen met die vrij komende asbest in aanraking komen. Dat laatste wensen wij te voorkomen. Tevens willen wij voorkomen dat wij opnieuw kosten voor een nieuw asbestonderzoek moeten maken en/of een aanschrijving met boete van de gemeente ontvangen.

Wij vinden het bijzonder jammer dat wij onder deze omstandigheden tot dit besluit moesten komen. De begraafplaats blijft gesloten totdat de voorgenomen werkzaamheden, waaronder de asbestverwijdering, hebben plaatsgevonden."

Het bestuur van de Emmaüsparochie.

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: ingezonden stukken

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Begraafplaats Zijdelveld gesloten vanwege asbest

"Helaas hebben wij moeten besluiten om de begraafplaats aan het Zijdelveld met ingang van maandag 14 november 2011 te sluiten. Het betreden van de begraafplaats is niet meer toegestaan. De aanwezigheid van asbest in en op de grond vereist dat de grond onaangeroerd blijft. Sommige bezoekers zijn ondanks ons verzoek … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: