Nobleman Boxsprings
Realisatie 3e sporthal Uithoorn voorlopig ’bevriezen’

Realisatie 3e sporthal Uithoorn voorlopig ’bevriezen’


Geplaatst op: 27 november 2018

Tijdens de commissievergadering Leven van 6 december aanstaande, bespreekt de raad een voorstel van het college van B&W met betrekking tot de realisatie van een 3e sporthal in Uithoorn. Het college stelt voor  de realisatie van een 3e sporthal voor om nieuwe ontwikkelingen en/of kansen af te wachten die de haalbaarheid vergroten en daarmee realisatie van een sporthal dichterbij brengen.  

Onvoldoende behoefte

Het college baseert zijn voorstel op een onderzoek dat in de afgelopen periode heeft plaatsgevonden. Dit onderzoek -uitgevoerd onder 14 sportverenigingen in Uithoorn- heeft aangetoond dat er bij 12 van de 14 sportverenigingen geen of onvoldoende behoefte is aan een nieuwe sporthal. Voor dit onderzoek zijn de besturen van de verenigingen benaderd met een vooraf opgestelde vragenlijst.

Toetsing aan kengetallen

Naast de uitkomst van dit onderzoek is in de overweging ook de geprognotiseerde invloed van de toekomstige woningbouw van Legmeer West fase 4, 5 en 6 meegenomen. Op basis hiervan is een inschatting gemaakt van de toekomstige bezetting van de sporthal. Deze getallen zijn vervolgens afgezet tegen de kengetallen die NOC*NSF en VSG (Vereniging Sport en Gemeenten) adviseert voor de verantwoorde exploitatie van een sportaccommodatie.

Op basis van de beschikbare informatie - het ontbreken van voldoende draagvlak en de toetsing aan kengetallen- is de inschatting dat rekening moet worden gehouden met een tekort op de exploitatie en jaarlijks aanzienlijke steun van de gemeente om de sporthal in stand te houden. Indien toekomstige ontwikkelingen hiertoe aanleiding geven, wordt opnieuw bekeken of realisatie haalbaar is.

 

Laatst bewerkt op: 27 november 2018 16:26

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Realisatie 3e sporthal Uithoorn voorlopig ’bevriezen’

Tijdens de commissievergadering Leven van 6 december aanstaande, bespreekt de raad een voorstel van het college van B&W met betrekking tot de realisatie van een 3e sporthal in Uithoorn. Het college stelt voor  de realisatie van een 3e sporthal voor om nieuwe ontwikkelingen en/of kansen af te wachten die de … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: