College Aalsmeer akkoord met masterplan Herenweg


Geplaatst op: 8 november 2011

Deze week is het college van burgemeester en wethouders akkoord gegaan met het Masterplan voor de Herenweg en omgeving. Het Masterplan biedt een duidelijk stedenbouwkundig toetsingskader voor bouwplannen en voorziet in een evenwichtige opbouw van deze lintweg, waarbij de landschappelijke en recreatieve kwaliteiten worden versterkt.

Al sinds langere tijd hebben verschillende particulieren aangegeven dat zij nieuwe woningen willen bouwen op hun perceel langs de Herenweg, de dijk aan de zuidzijde van de Westeinderplassen. Omdat de gemeente van mening is dat deze plannen niet ten koste mogen gaan van de recreatieve waarde en landschappelijke kwaliteit van dit gebied, heeft zij ‘gaten in het lint' gedefinieerd aan beide zijden van het lint, waar de bouw van woningen wordt toegestaan. Op basis van het Masterplan is een ontheffing van het Luchthavenindelingsbesluit voor de bouwplannen aangevraagd bij ministerie van Infrastructuur en Milieu. De reactie van het ministerie wordt binnenkort verwacht.

Zuider-Legmeerpolder wordt waterrijk gebied
Verder wil de gemeente zorgen voor een landschappelijk verantwoorde inpassing van het grond- en baggerdepot aan de Ambachtsherenweg. Ook heeft Waternet een verzoek ingediend om water toe te voegen in de Zuider-Legmeerpolder als watercompensatie. Dit biedt kansen om het gebied te verrijken met watergangen en daarmee de recreatieve waarde van de polder te vergroten. De gesprekken hierover met het Hoogheemraadschap zullen nog dit jaar worden opgestart. Tegelijkertijd ziet de gemeente hier kansen voor wandelroutes zowel over de dijk van de Westeinderplas als door het achterliggende polderlandschap.

Start in 2012
In het Masterplan worden al deze plannen op een uitgebalanceerde wijze ingepast binnen het bestaande landschap. Het Masterplan heeft tot 24 juni 2011 ter inzage gelegen en in juni heeft een informatieavond plaatsgevonden, die door meer dan honderd mensen werd bezocht. Ideeën en eventuele bezwaren van burgers zijn zoveel mogelijk opgenomen in het uiteindelijke plan. Het Masterplan Herenweg zal op 24 november worden behandeld in het Beraad. Het is de bedoeling dat in 2012 de planologische procedures van individuele bouwaanvragen worden gestart. Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl/Actueel/Bouw_projecten/Kudelstaart/Herenweg_Calslagen. Het stedenbouwkundig plan voor Nieuw Calslagen (dat onderdeel uitmaakt van het Masterplan Herenweg) ligt nog tot 24 november 2011 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. Ook kunt u het downloaden van bovengenoemde website.

 

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Gemeente Aalsmeer

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

College Aalsmeer akkoord met masterplan Herenweg

Deze week is het college van burgemeester en wethouders akkoord gegaan met het Masterplan voor de Herenweg en omgeving. Het Masterplan biedt een duidelijk stedenbouwkundig toetsingskader voor bouwplannen en voorziet in een evenwichtige opbouw van deze lintweg, waarbij de landschappelijke en recreatieve kwaliteiten worden versterkt. Al sinds langere tijd hebben … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: