001- Uithoorn

Fietspad op Oude Spoorbaan Vinkeveen


Geplaatst op: 8 november 2011

Het college van B en W van de gemeente De Ronde Venen stelt de raad voor een recreatief fietspad te realiseren op de Oude Spoorbaan in Vinkeveen. Het pad wordt aangelegd op het tracé tussen de Demmerik en Demmeriksekade, naast het huidige wandelpad. Hiermee wordt het buitengebied van onze gemeente ontsloten en beleefbaar gemaakt voor recreanten.
De gemeente De Ronde Venen wil een aantrekkelijke Groene Hart gemeente zijn waar het goed recreëren is, zowel voor de eigen inwoners als voor bezoekers van buiten. Door het ontwikkelen van een goed netwerk voor wandelen, fietsen en varen geeft de gemeente uitvoering aan deze recreatieve doelstelling.

Het fietspad staat ook genoemd in het Convenant Groot Wilnis - Vinkeveen, dat de gemeente met diverse partijen in 2010 heeft ondertekend. In het convenant zijn afspraken gemaakt over de integrale gebiedsontwikkeling voor wat betreft natuur, landbouw en recreatie. Het plan voor het fietspad wordt door de convenantpartijen breed gesteund omdat hiermee de natuurwaarden en de recreatieve beleefbaarheid van de polder Groot Wilnis - Vinkeveen worden vergroot.

Door middel van een beheerplan wordt ervoor gezorgd dat het groen aan weerszijden van het wandel- en fietspad goed wordt onderhouden. Het pad is daarmee ook een verbetering van de natuurlijke omgeving voor weidevogels.

De totale kosten voor de aanleg en het onderhoud voor een periode van tien jaar zijn begroot op
€ 258.000. De provincie heeft een subsidie gereserveerd, een bedrag van € 100.000. De kosten voor de gemeente De Ronde Venen komen hiermee uit op € 158.000. Staatsbosbeheer gaat het fietspad aanleggen en onderhouden.

Naar verwachting behandelt de gemeenteraad dit voorstel begin 2012.

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Gemeente De Ronde Venen

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Fietspad op Oude Spoorbaan Vinkeveen

Het college van B en W van de gemeente De Ronde Venen stelt de raad voor een recreatief fietspad te realiseren op de Oude Spoorbaan in Vinkeveen. Het pad wordt aangelegd op het tracé tussen de Demmerik en Demmeriksekade, naast het huidige wandelpad. Hiermee wordt het buitengebied van onze gemeente … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: