Uithoorn strijdt voor minder overlast Schiphol

Uithoorn strijdt voor minder overlast Schiphol


Geplaatst op: 13 december 2018

Steeds meer mensen in Uithoorn en De Kwakel hebben last van vliegtuiglawaai, met name veroorzaakt door startende vliegtuigen vanaf de Aalsmeerbaan. Bovendien maken ze zich zorgen over de luchtkwaliteit en fijnstof. ‘Onacceptabel’ was dan ook de eerste reactie van de raadsfracties in de werkgroep Schiphol van de gemeente Uithoorn, toen uit de onlangs verschenen concept-Milieueffectrapportage (MER) bleek dat Schiphol kan groeien naar 540.000 vluchten per jaar als de 4e baan regel wordt losgelaten. De 40.000 extra vluchten komen volgens de concept-MER grotendeels ten laste van de Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan.

Eigen onderzoek naar routeaanpassing
In de wetenschap dat er een MER in de maak was, hebben we onafhankelijk onderzoek laten doen naar de mogelijkheden om de vertrekroutes vanaf de Aalsmeerbaan te verleggen. Daarmee willen we de geluidsoverlast voor de inwoners beperken. We hebben ons hier hard voor gemaakt en hiervoor de tijd en ruimte gekregen van de andere overlegpartijen. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau To70. Zij hebben verschillende varianten voor routes onderzocht. Voor de afronding van dit onderzoek waren de uitkomsten nodig van de concept MER Schiphol. Nu deze er is, is er een aantal conclusies uit ons onderzoek te trekken.

Verschuiving van het probleem
Het verleggen van routes levert weliswaar gemiddeld genomen een daling op van de geluidsoverlast in Uithoorn en De Kwakel, maar de geluidshinder verschuift voor een deel. De daling zou vooral merkbaar zijn in De Legmeer en Zijdelwaard. Echter, de geluidsoverlast neemt in De Kwakel en Meerwijk toe, delen die nu ook al zwaar belast zijn. Met die toename wordt het geluidsniveau in bepaalde delen daarvan zelfs hoger dan het huidige niveau in De Legmeer. Een verschuiving van de overlast draagt niet bij aan verbetering van het leefklimaat. Daarnaast zorgt een routeverlegging ook voor vergroting van ernstige hinder in Aalsmeer en Kudelstaart, iets wat uiteraard niet onze intentie is. Ook in andere omliggende gemeenten neemt de geluidsoverlast toe. Bovendien ontstaat een extra belasting van het milieu door langere vliegroutes. Deze conclusies zijn voor ons, het college en de gemeenteraad, belangrijke redenen om niet langer in te zetten op verlegging van de onderzochte routes.

Wij zijn uiteraard teleurgesteld over deze resultaten en vinden het ontzettend jammer voor onze inwoners dat er geen andere resultaten uit het onderzoek gekomen zijn.

Het rapport van het onderzoek is nog in de maak. Er is een overzicht gemaakt van de belangrijkste resultaten, te vinden op www.uithoorn.nl.

De MER en Uithoorn
De eind november gepresenteerde concept MER is nodig om het Nieuwe Normen- en Handhaving Stelsel (NNHS) wettelijk vast te leggen in het Luchthavenverkeersbesluit (LVB) Schiphol. Dit besluit moet ervoor zorgen dat de eerder met Schiphol gemaakte afspraken kunnen worden gehandhaafd. Daarnaast laat de concept MER een doorkijk zien naar de effecten van een eventuele doorgroei naar 540.000 vluchten per jaar.

Hiervoor zou wel een verruiming van de 4e baan regel (Aldersakkoord) nodig zijn. De 4e baan regel beschermt omwonenden en stelt een maximum aan het tegelijk gebruiken van vier banen.

Overlast moet minder
Uithoorn en de andere bestuurders in de regio (BRS) hebben in hun advies aan de Omgevingsraad Schiphol (ORS) gesteld dat wat hen betreft nu geen overhaaste besluiten worden genomen over de ontwikkeling van Schiphol na 2020 (einde van het Aldersakkoord). Eerst moet een aantal belangrijke onderzoeken naar o.a. de effecten van fijnstof en veiligheid op de luchthaven afgerond worden. Daarnaast is er een brede visie nodig op de toekomst van de luchtvaart op langere termijn. In het advies aan de minister dat de heer Alders namens de ORS uitbrengt moet blijken of het advies van de BRS is overgenomen.

Het college en de gemeenteraad van de gemeente Uithoorn vinden dat de overlast in Uithoorn en De Kwakel minder moet worden. Wij willen dat de gemeente Uithoorn leefbaar blijft. We blijven niet alleen strijden voor hinderbeperking en het in stand houden van de 4e baan regel maar we blijven ook aandacht vragen voor de luchtkwaliteit in onze gemeente.  Daar gaan we onze inwoners ook bij betrekken.

Laatst bewerkt op: 13 december 2018 08:47

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Uithoorn strijdt voor minder overlast Schiphol

Steeds meer mensen in Uithoorn en De Kwakel hebben last van vliegtuiglawaai, met name veroorzaakt door startende vliegtuigen vanaf de Aalsmeerbaan. Bovendien maken ze zich zorgen over de luchtkwaliteit en fijnstof. ‘Onacceptabel’ was dan ook de eerste reactie van de raadsfracties in de werkgroep Schiphol van de gemeente Uithoorn, toen … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: