De Baat (2e)

Hangen op straat hoort bij jeugdcultuur, wijkagent Arjan Daemen


Geplaatst op: 4 november 2011

We moeten niet voor de jeugd bedenken wat goed voor hen is, we moeten hen serieus nemen en hen zelf met oplossingen laten komen. Je zult verbaasd staan wat dat oplevert. Het is één van de tips van Arjan Daemen, wijkagent in De Ronde Venen en speciaal belast met jeugdzaken. Om goed in beeld te komen bij de doelgroep maakt hij gebruik van het medium Twitter. Dat leverde hem in korte tijd 700 vaste volgers op en een veelvoud aan ‘meekijkers’. Dat zijn overigens niet alleen jongeren; veel mensen blijken het directe contact op prijs te stellen.

Door Rob Isaacs, De Groene Venen

“Extra toezicht (ook lopend) in wijk Hofland Noord ivm deels uitgevallen straatverlichting. Let u ook extra op? Iets verdachts? Bel 112.” Zo luidde afgelopen week een van de Twitterberichten van de wijkagent. Hij is momenteel nog de enige binnen het team van De Ronde Venen die zich met korte berichtjes van maximaal 140 tekens op deze manier rechtstreeks tot de inwoners richt. “Ik houd het bewust zakelijk en to-thepoint; het blijkt erg aan te slaan: ik krijg er veel meer positief commentaar op dan ik ooit had verwacht en mensen vinden het kennelijk leuk om te volgen en sturen ook berichten terug. Het is niet de bedoeling dat het een discussieplatform wordt, maar kennelijk wordt deze manier van interactief contact met de politie op prijs gesteld. We gaan er in de toekomst ook beslist meer mee doen,” aldus Arjan Daemen.

Kat- en muisspel
Hij ziet Twitter als één van de manieren om met jongeren in contact te komen. Onlangs vond de eerste ‘tweet and meet’ plaats, om de verstandhouding tussen jeugd en politie te verbeteren. Over en weer is daar nog wel eens sprake van onbegrip. “We moeten af van het kat- en muisspel. Je moet niet beginnen met een beschuldigende vinger, maar als je eerlijk en rechtvaardig optreedt wordt dat best geaccepteerd,” zo is zijn ervaring inmiddels. “Hangen op straat hoort bij de jeugdcultuur. Dat moet je accepteren. Het verwijt van jongeren is, dat er in de gemeente niets te doen is voor ze. Als je bijvoorbeeld met de jeugd uit het Meijert-parkje praat over hoe zij het zouden willen, komen daar nuttige voorstellen uit. Bankjes, verlichting, een afdakje, vuilnisbakken; allemaal goede suggesties om te voorkomen dat groepjes straks in een portiek van een fl at staan. Maar het strandt op bouwvergunningen en dergelijke.”

Actie ondernemen
Daarmee wil de wijkagent niet zeggen dat rondhangen te allen tijde wordt getolereerd. In gevallen waar overlast wordt gemeld wordt altijd actie ondernomen door ter plaatse te gaan. “We willen het zelf constateren. Soms kan dat niet en dan laten we jongeren weten dat we een melding hebben ontvangen. Maar we zijn nu met bewoners rondom het Haitsmapark in overleg om een plan van aanpak te maken. Daarbij praten we uiteraard ook met jongeren. De jeugd die overlast veroorzaakt gaat ook merken dat we gaan optreden. Afval niet in de vuilnisbak gooien betekent een boete van honderd euro. Daar zou ik dan wel die paar stappen naar de vuilnisbak willen maken met mijn afval.”

Geen juiste ontwikkeling
‘Zorgelijk’, noemt hij de dreigende sluiting als gevolg van gemeentelijke bezuinigingen van De Fabriek aan de Mijdrechtse Rondweg. “Ik wil me verre houden van de politieke besluitvorming, maar als professional vind ik dit geen juiste ontwikkeling. We waren het jongerenwerk op een goede wijze weer aan het opstarten. Er is veel energie gestoken en tijd geïnvesteerd in samenwerking met alle betrokkenen. Het zou jammer zijn als deze faciliteit zou verdwijnen. Vorige week is er door jongeren en voor jongeren een prima verlopen avond georganiseerd. Sluiting is een verkeerd signaal: je neemt jongeren dan niet serieus.” Jeugdgerelateerd

Als wijkagent heeft Arjan Daemen
uiteraard meer zaken in portefeuille dan alleen jeugdzaken, maar sommige zijn wel jeugdgerelateerd. “Ik hou me bezig met alles rondom strafbare feite rondom jongeren. Vaak gaat het daarbij om andere procedures, afhankelijk van de leeftijd. Het gaat vaak om het verhaal achter een feit, veel jongeren vertonen signaalgedrag. Ze doen iets, waarvan de oorzaak in iets heel anders is gelegen.” Daarnaast is hij betrokken bij huiselijk geweld; ook hier zijn vaak jongeren betrokken, soms als dader, soms als slachtoffer. Ook vermissingen komen op zijn ‘bordje’ terecht, evenals ‘eergerelateerd geweld’. Arjan: “Dat komt voor bij culturen uit het Midden-Oosten en daar hebben we speciale trainingen voor gevolgd.”

Tenslotte heeft hij intensief contact met de middelbare scholen, niet alleen over strafbare feiten, maar bijvoorbeeld ook over veiligheid in het verkeer, een belangrijk issue. Het bel- en twittergedrag onder scholieren terwijl ze aan het verkeer deelnemen, vervult hem met zorg. “Ik zie dat eigenlijk eerder toenemen dan verminderen. Een zorgelijke ontwikkeling.” Een posteractie van een bezorgde inwoner om fi etsers op het gevaar te wijzen van belgedrag, ziet hij als een goed signaal. De poster is op een aantal plaatsen in de regio opgehangen, waaronder ook op het politiebureau in Mijdrecht. “Alle beetjes helpen,” aldus Arjan Daemen.

Wie Arjan Daemen wil volgen op Twitter kijkt op @WijkagentDRV. Ook zonder een twitteraccount blijft u op de hoogte via internet: www.twitter.com/WijkagentDRV.

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: De Groene Venen

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Hangen op straat hoort bij jeugdcultuur, wijkagent Arjan Daemen

We moeten niet voor de jeugd bedenken wat goed voor hen is, we moeten hen serieus nemen en hen zelf met oplossingen laten komen. Je zult verbaasd staan wat dat oplevert. Het is één van de tips van Arjan Daemen, wijkagent in De Ronde Venen en speciaal belast met jeugdzaken. … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: