Akkoord over sociaal plan Aalsmeerse ambtenaren


Geplaatst op: 2 november 2011

Onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraden, hebben de colleges van Aalsmeer en Amstelveen afgelopen maandag een sociaal plan met de vakbonden gesloten dat geldt voor de Aalsmeerse ambtenaren. Dit sociaal plan zal de overgang begeleiden van de Aalsmeerse ambtenaren naar Amstelveen.

De gemeenteraden van Aalsmeer en Amstelveen besloten al eerder dit jaar om de beide colleges een onderzoek te laten doen naar de mogelijkheden van een ambtelijke samenwerking. Dit, om onder andere te besparen op de uitvoeringskosten en om te komen tot een verhoging van de kwaliteit van de dienstverlening aan burgers en bedrijven. Begin 2012 zullen beide raden een definitief besluit nemen.
In een ledenraadpleging door de vakbonden, ging een meerderheid van de vakbondsleden akkoord met het sociaal plan. In Amstelveen zal de raadpleging over het sociaal plan voor de Amstelveense ambtenaren op een later tijdstip plaatsvinden.

Nieuwe werkplek
In de voorstellen wordt er van uit gegaan dat uiterlijk 2013 alle Aalsmeerse ambtenaren in Amstelveense dienst zullen treden en dan vanuit de nieuwe werkplek diensten zullen verlenen voor beide gemeenten. Het jaar 2012 is dan voor de Aalsmeerders het overgangsjaar naar Amstelveen. Delen van de organisatie gaan dan stap-voor-stap over. In het nu afgesloten sociaal plan zijn zaken geregeld als plaatsing, werkgelegenheidsgarantie en de door- en uitloop in loonschalen. Als op 1 januari 2013 alle ambtenaren onder dezelfde collectieve arbeidsovereenkomst vallen, geldt voor hen allen dezelfde reeks cao-afspraken.

Betere dienstverlening
De twee gemeenten gaan ambtelijk samenwerken om met minder geld een betere dienstverlening te realiseren en de kwetsbaarheid van de Aalsmeerse organisatie te verminderen. De gemeente Aalsmeer blijft zelfstandig voortbestaan. Het gemeentehuis blijft werken met een eigen publieksbalie voor paspoorten en rijbewijzen. Aalsmeer blijft een eigen gemeenteraad en een eigen college van B&W houden, die zelfstandig over hun eigen besluitvorming blijven beslissen. Voor de uitvoering van het ambtelijke beleid worden de Amstelveense ambtenaren ingeschakeld.

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Gemeente Aalsmeer

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Akkoord over sociaal plan Aalsmeerse ambtenaren

Onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraden, hebben de colleges van Aalsmeer en Amstelveen afgelopen maandag een sociaal plan met de vakbonden gesloten dat geldt voor de Aalsmeerse ambtenaren. Dit sociaal plan zal de overgang begeleiden van de Aalsmeerse ambtenaren naar Amstelveen. De gemeenteraden van Aalsmeer en Amstelveen besloten al … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: