001 -Brouwer Transport
Bestemmingsplan Buitengebied-West naar raad ter vaststelling

Bestemmingsplan Buitengebied-West naar raad ter vaststelling


Geplaatst op: 16 januari 2019

Het college heeft op dinsdag 15 januari besloten het bestemmingsplan Buitengebied-West ter vaststelling aan de raad voor te leggen. Dit is een laatste stap naar een nieuw en passend planologisch kader voor een groot deel van het buitengebied van de gemeente De Ronde Venen. Een kader dat past bij deze tijd en ruimte biedt voor ontwikkeling. De raad behandelt het plan naar verwachting op 21 februari 2019.

Het nieuwe plan omvat het hele buitengebied, behalve het oostelijk deel (dat tot de voormalige gemeente Abcoude behoorde) en het gebied van en rond de Vinkeveense Plassen. Het huidige bestemmingsplan is meer dan tien jaar oud en daarom aan actualisatie toe.

Wethouder Rein Kroon: "Het buitengebied-West is een dynamisch gebied. Het plangebied kent vele verschillende gebruikers met ieder zijn eigen verschillende vaak tegenstrijdige belangen en wensen voor het buitengebied. Het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor dit gebied is daarom geen gemakkelijke opgave. Het is namelijk al lang niet meer zo dat het buitengebied exclusief terrein is voor agrariërs, koeien en akkers. Tegenwoordig is er ook plaats voor burgers die mooi landelijk willen wonen, niet-agrarische bedrijvigheid, natuurliefhebbers en een scala aan recreatieve activiteiten. Al deze partijen hebben verschillende vaak tegenstrijdige belangen en wensen voor het buitengebied. De gemeente heeft gekozen voor een uitgebreid participatietraject met bijeenkomsten en gesprekken met de partners en ketenpartners. En met aandacht voor inbreng van individuele eigenaren/bewoners."

Vervolgens zijn al deze belangen zorgvuldig tegen elkaar afgewogen en is een evenwichtig bestemmingsplan opgesteld, met oog voor ieders belangen. Agrarische bedrijven krijgen bijvoorbeeld ruimere en niet-limitatieve mogelijkheden voor nevenactiviteiten, niet-agrarische bedrijven hebben mogelijkheden om binnen het bouwvlak het bestaand oppervlak aan bedrijfsbebouwing met 20% uit te breiden, via de Ruimte-voor-Ruimte regeling kunnen woningen in het buitengebied worden toegevoegd en de aanwezige natuurwaarden zijn in het bestemmingsplan goed beschermd. Ook het milieubelang is zorgvuldig meegewogen bij het opstellen van het bestemmingsplan.

De raad behandelt het bestemmingsplan Buitengebied-West naar verwachting in de raadsvergadering van donderdag 21 februari 2019. Hieraan voorafgaand vindt bespreking plaats in de commissie Ruimtelijke Zaken. Deze is gepland op woensdag 6 februari 2019. Beide vergaderingen zijn openbaar, beginnen om 19.30 uur en vinden plaats in het gemeentehuis in Mijdrecht.


Laatst bewerkt op: 16 januari 2019 15:12

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Bestemmingsplan Buitengebied-West naar raad ter vaststelling

Het college heeft op dinsdag 15 januari besloten het bestemmingsplan Buitengebied-West ter vaststelling aan de raad voor te leggen. Dit is een laatste stap naar een nieuw en passend planologisch kader voor een groot deel van het buitengebied van de gemeente De Ronde Venen. Een kader dat past bij deze … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: