001 -Family

De Ronde Venen bezuinigt vijf procent op welzijnssubsidies 2012


Geplaatst op: 1 november 2011

Het college van B en W van De Ronde Venen wil een bezuiniging van vijf procent toepassen op alle welzijnssubsidies voor 2012 ten opzichte van 2011. In navolging van het collegevoorstel in de Voorjaarsnota 2011, hebben organisaties bij de subsidieaanvraag zelf al rekening gehouden met de voorgenomen bezuinigingsmaatregel. Mede dankzij de medewerking van deze organisaties, kunnen de meeste subsidies verleend worden zoals aangevraagd en blijven ze binnen de raming van de gemeente.
In de Voorjaarsnota 2011 is het voorstel opgenomen om op de welzijnssubsidies een generieke korting toe te passen van vijf procent ten opzichte van de subsidie over 2011. Bij de subsidieaanvraag voor 2012 zijn de instellingen vervolgens gevraagd om rekening te houden met een bezuiniging op de subsidie die zij ontvangen. Wethouder Erika Spil: "Het is echt geweldig hoe alle organisaties meegedacht hebben om de beoogde bezuiniging te kunnen realiseren. Er was veel begrip voor de noodzaak van de bezuinigingen en de betrokkenen hadden over het algemeen een heel constructieve houding. Zij zijn zich ervan bewust dat de tijden veranderd zijn en we gezamenlijk naar oplossingen voor de samenleving moeten kijken."

Alle subsidieaanvragers zijn in de gelegenheid gesteld om zowel mondeling als schriftelijk hun mening te geven over de bezuiniging. Ongeveer vijftien instellingen (van de zestig) hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt. In een aantal gevallen heeft dit geleid tot het niet of minder toepassen van de bezuiniging. De gevolgen voor de instellingen zijn verschillend. Diverse subsidieaanvragers vangen de korting op door bijvoorbeeld contributies te verhogen. Bij een aantal instellingen kunnen bepaalde activiteiten niet meer of beperkt uitgevoerd worden. Dat vraagt nog om nadere uitwerking en keuzes.

Het totale bedrag van het subsidieprogramma 2012 bedraagt € 3.940.448. Bij het opstellen van de begroting 2012 is rekening gehouden met een uitgave van € 3.973.956. De beoogde bezuiniging is dus royaal gerealiseerd.

Bij de behandeling van de gemeentelijke begroting 2012 door de gemeenteraad worden ook de welzijnssubsidies voor 2012 vastgesteld. Deze vergadering vindt plaats op 10 november 2011.

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Gemeente De Ronde Venen

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

De Ronde Venen bezuinigt vijf procent op welzijnssubsidies 2012

Het college van B en W van De Ronde Venen wil een bezuiniging van vijf procent toepassen op alle welzijnssubsidies voor 2012 ten opzichte van 2011. In navolging van het collegevoorstel in de Voorjaarsnota 2011, hebben organisaties bij de subsidieaanvraag zelf al rekening gehouden met de voorgenomen bezuinigingsmaatregel. Mede dankzij … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: