001 -Brouwer Transport
Plannen op De Oude Spoordijk te asfalteren van tafel

Plannen op De Oude Spoordijk te asfalteren van tafel


Geplaatst op: 30 januari 2019

In december ontstond de nodige onrust in gemeente De Ronde Venen over de aanleg van een geasfalteerd  fietspad over de voormalige spoorbaan. Deze spoorbaan is nu grotendeels vooral in gebruik als wandelpad, onder andere als onderdeel van het Bellopad. De aanleg van zo’n fietspad leidde tot ongeruste reacties van inwoners die grote waarde hechten aan de huidige inrichting van bepaalde delen van de spoorbaan. Dit was voor het college aanleiding te besluiten uitsluitend verder onderzoek te doen naar de inrichting van het gedeelte van de spoorbaan tussen N212 en de Rondweg in Mijdrecht. Er zal geen onderzoek worden gedaan naar aanpassingen van de andere delen van de voormalige spoorbaan.

Gecombineerd wandelen en fietsen tussen Rondweg en N212

De gemeenteraad heeft eind vorig jaar besloten geld beschikbaar te stellen voor de herinrichting van de voormalige spoorbaan tussen de Rondweg in Mijdrecht en N212. Op korte termijn wordt gestart met het opstellen van een ontwerp voor dit gedeelte van de voormalige spoorbaan. Inwoners worden uitgenodigd om hun ideeen hiervoor in te brengen. De uitkomsten hiervan worden conform een aangenomen motie van de gemeenteraad van 24 januari j.l. voorgelegd aan de raad. Uitgangspunt is om het geschikt te maken voor wandelaars en fietsers, waarbij de cultuurhistorische waarde behouden moet blijven. De gemeente wil hiermee het fietsgebruik stimuleren; dit is een doelstelling uit het Beleidsplan Verkeer 2017–2021. Deze route is een aantrekkelijk en veilig alternatief voor de route langs de Industrieweg. Deze route loopt door tot De Maricken. De woonwijk wordt in de loop van 2019 via diverse fiets- en voetgangersbruggen verbonden met Wilnis.

Geen draagvlak voor aanpassingen overige delen

Het college was aanvankelijk van plan een visietraject te starten voor inrichtingsmogelijkheden van de gehele voormalige spoorbaan. Vooral met betrekking tot het traject tussen de N212 en de Demmeriksekade stuitte dit op weerstand. De angst bestond dat het traject zou worden geasfalteerd tot een fietspad voor groepen wielrenners. Ook Staatsbosbeheer bleek geen voorstander van het toelaten van fietsers. Wethouder Alberta Schuurs: “Wij zijn ons zeer bewust van de huidige kwaliteiten van de voormalige spoorbaan. Het behoud van deze kwaliteiten zou ook uitgangspunt zijn bij het opstellen van een visie. Maar we hebben gemerkt dat er grote onrust over dit onderwerp is ontstaan. Wij hebben kennis genomen van deze signalen en als college besloten om geen visie op te stellen voor de gehele voormalige spoorbaan.”


Laatst bewerkt op: 30 januari 2019 16:31

Bron: 0297.nl

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Plannen op De Oude Spoordijk te asfalteren van tafel

In december ontstond de nodige onrust in gemeente De Ronde Venen over de aanleg van een geasfalteerd  fietspad over de voormalige spoorbaan. Deze spoorbaan is nu grotendeels vooral in gebruik als wandelpad, onder andere als onderdeel van het Bellopad. De aanleg van zo’n fietspad leidde tot ongeruste reacties van inwoners … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: