001 -Brouwer Transport
Wensen De Ronde Venen op gebied van samenwerking, woningbouw en mobiliteit

Wensen De Ronde Venen op gebied van samenwerking, woningbouw en mobiliteit


Geplaatst op: 19 februari 2019

Betere doorstroming op de N201 en N212, investeren in vaar-, wandel- en fietsroutes en meer ondersteuning bij de overgang naar een klimaatneutrale gemeente. Dat zijn een paar concrete punten van De Ronde Venen aan het ‘Manifest van de Utrechtse gemeenten’. Het manifest dient als input voor het nieuwe provinciale beleid dat de komende tijd wordt opgesteld.            

Op 20 maart zijn er verkiezingen en wordt een nieuw provinciaal bestuur gekozen. Aansluitend stelt het nieuwe college van Gedeputeerde Staten een beleidsplan op. Op initiatief van de afdeling Utrecht van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) is bij alle Utrechtse gemeenten geïnventariseerd welke wensen en aandachtspunten daarin opgenomen moeten worden. Op basis van die input is het manifest opgesteld en maandag 18 februari aangeboden aan de provincie.

De bijdrage van De Ronde Venen is in samenspraak tussen college en gemeenteraad opgesteld en richt zich op zes verschillende onderwerpen.

  • Bestuurlijke samenwerking van provincie en gemeenten (meer ruimte en vrijheid voor de gemeente om samenwerking te zoeken, meer maatwerk en uitgaan van eigen kracht)
  • Economie en bedrijvigheid/Woningbouwopgaven (bestaande rechten respecteren, ruimte voor uitbreiding, ruimte voor initiatieven en innovatie).
  • Mobiliteit (Betere doorstroming N201 en N212, beter OV, fietsen stimuleren, verkeersveiligheid verbeteren, op A2 terug naar 100 km)
  • Landelijk gebied (Groene en agrarische karakter behouden, veenweiden toekomstbestendig maken, ondersteuning bij bodemdaling).
  • Energietransitie en klimaatadaptatie (Ondersteuning bij opstellen Regionale Energietransitie, ruimte voor initiatieven en verzwaring energienetwerk)
  • Cultureel erfgoed en recreatie (behoud cultuurhistorische waarde van landschap en gebouwen, investeren in vaar-, wandel- en fietsroutes, extra inzet en ondersteuning van recreatieve mogelijkheden in De Ronde Venen).

Ook heeft De Ronde Venen nog een aantal extra onderwerpen benoemd die van belang zijn voor de gemeente, zoals ondersteuning van de gemeente bij de discussie over de uitbreiding van Schiphol, een snelle aanpak van het dossier ‘diffuus lood’ en een betere bereikbaarheid en toegankelijkheid van de huisartsenpost ’s avonds en in de weekenden.


Laatst bewerkt op: 19 februari 2019 09:38

Bron: Ingezonden stukken

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Wensen De Ronde Venen op gebied van samenwerking, woningbouw en mobiliteit

Betere doorstroming op de N201 en N212, investeren in vaar-, wandel- en fietsroutes en meer ondersteuning bij de overgang naar een klimaatneutrale gemeente. Dat zijn een paar concrete punten van De Ronde Venen aan het ‘Manifest van de Utrechtse gemeenten’. Het manifest dient als input voor het nieuwe provinciale beleid … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: