001 -Brouwer Transport
25 maart: inloopavond voorontwerpbestemmingsplan Uiterweg-Plasoevers

25 maart: inloopavond voorontwerpbestemmingsplan Uiterweg-Plasoevers


Geplaatst op: 6 maart 2019

Het college van B&W heeft het voorontwerp bestemmingsplan ‘Uiterweg-Plasoevers 2019’ vrijgegeven voor inspraak. Tot en met 18 april 2019 kan iedereen een inspraakreactie indienen bij de gemeente. De gemeente organiseert hier op maandag 25 maart een inloopavond over in het gemeentehuis van 19:00 uur tot ongeveer 21.00 uur. Tijdens de avond kunt u kennis nemen van het plan en vragen stellen.

Het gebied van het voorontwerp bestemmingsplan beslaat de gronden aan weerszijde van de Uiterweg, de Westeinderplas inclusief de eilanden en de oevers van de Westeinderplas langs de Stommeerweg, Kudelstaartseweg en Herenweg. Het plan is een actualisatie van het voorheen geldende plan ‘Uiterweg-Plasoevers 2005’ en legt bestaande bestemmingen vast. Het geeft nauwelijks ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Hierop zijn drie uitzonderingen.

Ontwikkelingen in dit voorontwerpbestemmingsplan omvatten:

Uiterweg 59-63; doorontwikkeling van een jachthaven met vier recreatiewoningen;

  • Uiterweg 419; vervangende nieuwbouw van de horecavoorziening en herinrichting van het jachthaventerrein;
  • Fort Kudelstaart, Kudelstaartseweg 96; ontwikkeling van de locatie als zeilfort met jachthaven en verschillende horecafuncties zoals restaurant, hotel en conferentieruimten.

Inspraak

Het voorontwerp bestemmingsplan Uiterweg-Plasoevers 2019 ligt van 8 maart tot en met 18 april ter inzage op het gemeentehuis Aalsmeer of bij de Balie Bouwen van het raadhuis Amstelveen en is digitaal te raadplegen via http://0358.ropubliceer.nl.

Informatie hierover vindt u onder de genoemde link of de bekendmaking op de gemeentepagina in deze krant. Het College van B&W wil graag de mening en adviezen vernemen van belangstellenden alvorens het bestemmingsplan voor besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.

Na de terinzagelegging worden de reacties verwerkt en beantwoord in een Nota van Beantwoording. Dan neemt het college een besluit over eventuele wijzigingsvoorstellen en wordt het ontwerp bestemmingsplan opgesteld. Op het ontwerp bestemmingsplan kunnen vervolgens zienswijzen worden ingediend. Na verwerking van de zienswijzen neemt de gemeenteraad een besluit over het bestemmingsplan.


Laatst bewerkt op: 6 maart 2019 09:54

Bron: Ingezonden stukken

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

25 maart: inloopavond voorontwerpbestemmingsplan Uiterweg-Plasoevers

Het college van B&W heeft het voorontwerp bestemmingsplan ‘Uiterweg-Plasoevers 2019’ vrijgegeven voor inspraak. Tot en met 18 april 2019 kan iedereen een inspraakreactie indienen bij de gemeente. De gemeente organiseert hier op maandag 25 maart een inloopavond over in het gemeentehuis van 19:00 uur tot ongeveer 21.00 uur. Tijdens de … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: