001 - Homan Zonnepanelen
Inwonersenquête over Kadernota afgerond

Inwonersenquête over Kadernota afgerond


Geplaatst op: 6 maart 2019

Een veilige en goed onderhouden woonomgeving, de mogelijkheid zolang mogelijk in de woning te blijven wonen en inwoners helpen die behoefte hebben aan ondersteuning op het gebied van opvoeden en de Nederlandse taal. Dat zijn enkele onderwerpen die inwoners belangrijk vinden en prioriteit geven. Dit blijkt uit een enquête die is gehouden onder inwoners van De Ronde Venen.

Het gemeentelijke inwonerpanel is in januari via een enquête gevraagd aan te geven aan welke onderwerpen de gemeente de komende jaren (meer) aandacht moet besteden. Wat moet voorrang krijgen en waar kan misschien minder aandacht aan worden besteed? Via de enquête wil de gemeenteraad van inwoners horen wat zij belangrijk vinden. De uitslag gebruikt de gemeenteraad bij het bepalen van de belangrijkste onderwerpen en het vaststellen van de Kadernota. Daarin worden de hoofdlijnen en de belangrijkste onderwerpen voor de nieuwe begroting geschetst.

Ruim 500 enquêtes ingevuld

Naast het gemeentelijk inwonerpanel is ook inwoners gevraagd de enquête in te vullen. In totaal hebben ruim 500 inwoners gereageerd. De enquête hanteert dezelfde opbouw als de Kadernota en is opgebouwd rondom drie thema’s: ‘Sociaal Domein’, ‘Economie, wonen & leefomgeving’ en ‘Veiligheid, dienstverlening & financiën’. Inwoners konden in de enquête aangeven welke onderwerpen binnen de thema’s prioriteit moeten krijgen. Ook werd daarbij de vraag gesteld of zij bereid waren hogere belasting te betalen om hun prioriteiten uit te kunnen voeren. De meerderheid van de respondenten gaf echter aan dat het binnen de bestaande middelen moest worden uitgevoerd.

Inwonersbijeenkomst op 27 maart

De gemeente organiseert voor woensdag 27 maart een inwonersbijeenkomst in verband met de enquête. Tijdens de interactieve bijeenkomst wordt nader ingegaan op de resultaten en worden deze met de aanwezigen nader geconcretiseerd. De bijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis en begint om 19.30 uur. Inwoners zijn van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.


Bijlage
Resultaten inwonersenquete Kadernota

Laatst bewerkt op: 6 maart 2019 14:48

Bron: Ingezonden stukken

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Inwonersenquête over Kadernota afgerond

Een veilige en goed onderhouden woonomgeving, de mogelijkheid zolang mogelijk in de woning te blijven wonen en inwoners helpen die behoefte hebben aan ondersteuning op het gebied van opvoeden en de Nederlandse taal. Dat zijn enkele onderwerpen die inwoners belangrijk vinden en prioriteit geven. Dit blijkt uit een enquête die … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: