001 - Homan Zonnepanelen
ChristenUnie-SGP wil actie van college omtrent grondtransporten

ChristenUnie-SGP wil actie van college omtrent grondtransporten


Geplaatst op: 9 maart 2019

De achterliggende maanden heeft de ChristenUnie-SGP meerdere keren aangedrongen op actief handhavingsbeleid met betrekking tot de grondtransporten in Wilnis. Tot nog toe zonder resultaat, en dus werd de verantwoordelijk wethouder door fractieassistent Ton van Sligtenhorst in de commissie van 7 maart stevig ondervraagd.

Allereerst is het goed te melden dat ChristenUnie-SGP-fractie geen principieel tegenstander is van dijkverzwaring of landophoging. Ook niet als de betreffende ondernemer daar een flinke boterham aan verdiend. Maar het kan niet zo zijn dat de lasten daarvan worden afgewenteld op de omgeving en de samenleving in de vorm van het stuk rijden van wegen, gevaar voor de fietsveiligheid en storten van grond en uitvloeisel van onbekende kwaliteit die voor een deel belandt in het oppervlaktewater. Met alle milieu-risico's van dien, ook voor omliggende bedrijven.

De heer van Sligtenhorst heeft in de commissie van februari een groot aantal vragen gesteld, die vervolgens maar gedeeltelijk beantwoord werden. In de informatieronde van eind februari zijn dus vervolgvragen gesteld, die door de aanwezige ambtenaren en de wethouder niet beantwoord konden worden. Kort voor de commissie van afgelopen donderdag 7 maart kregen we dan een uitgebreide schriftelijke beantwoording, maar nog steeds niet volledig. Wij hebben het gevoel dat er op alle fronten tijd gerekt wordt of, zoals de heer Schreurs (PvdA/GroenLinks) het in de commissie verwoordde "bent u nog wel in control?".

Wel geeft de uitgebreide beantwoording ons meer inzage in een aantal bijzondere feiten. Zo wordt in de vergunning gesproken over een volume van 575.000 m3, maar er is inmiddels al ruim 850.000 m3 aangemeld en het einde is nog niet in zicht. Door de ODRU is inmiddels alleen over 2018 en 2019 al ruim 750 uur besteed voor controle, maar ondanks constateringen, gaan de werkzaamheden ongehinderd door. Een globale doorrekening van het college geeft aan dat er inmiddels al zo'n kleine 20.000 vrachten geweest zijn en dat kunnen we zien aan het wegdek van de Pastoor Kannelaan. Daarbij begrijpen we dat het hier een openbare weg betreft, maar we vragen ons wel af of bij de vergunningverstrekking de impact hiervan goed is ingeschat en of daar geen betere afspraken met de ondernemer voor gemaakt hadden kunnen worden.

In de genoemde beantwoording komen we ook een merkwaardige zin tegen "Met de gemeente is afgesproken dat geen intensief toezicht gehouden zal worden op het werk, maar dat in plaats daarvan 1 à 2 maal per jaar een locatiebezoek zal plaatsvinden, gecombineerd met een uitgebreide fysieke en administratieve controle van het werk". Kortom, in hoofdzaken een papieren controle. En dat terwijl (zo blijkt ook uit de antwoorden) de verwachting was (!) dat ca 40-60% zgn "industrie-grond" zou zijn. Hoeveel dat in werkelijkheid is? Wij weten het niet. Een en ander geeft ons niet het vertrouwen dat de gemeente de controle heeft over dit project.

Onze grootste zorg zit in het feit dat op diverse punten de vergunningseisen niet worden nageleefd, maar dat het college niet optreedt. Met name de milieu-aspecten baren ons grote zorgen. We zien sterk vervuilde sloten in de directe omgeving van het terrein en vragen ons af wat daarin zit. Tot onze grote verbazing lijkt Waternet ook niet bereid te zijn tot controles. Ondanks herhaaldelijk telefonisch contact van onze fractie met de verantwoordelijk controleur, lijkt het erop, dat er niets gebeurd.

Van Sligtenhorst gaf tijdens de commissievergadering ook een groot aantal voorbeelden[1] van overtredingen waarop gehandhaafd had kunnen worden, die de wethouder niet zegde te kennen. Dat verbaast de ChristenUnie-SGP in hoge mate, want die feiten komen uit de eigen stukken van het college of de ODRU (de controlerende instantie namens de gemeente). "Wat moet er dan nog meer gebeuren, voor u echt gaat ingrijpen" verzuchtte Van Sligtenhorst vervolgens.

De wethouder heeft aangegeven de komende dagen hier dieper in te duiken en zo spoedig mogelijk met een afdoende reactie te komen. Op maandag 11 maart is er, op verzoek van het college, een overleg met de ChristenUnie-SGP en het CDA over de genoemde constateringen en de stappen die gezet kunnen worden. Hopelijk leidt dit tot handelen van de gemeente zodat wij in de raad van 21 maart geen raadsuitspraak hierover hoeven te vragen.


Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

ChristenUnie-SGP wil actie van college omtrent grondtransporten

De achterliggende maanden heeft de ChristenUnie-SGP meerdere keren aangedrongen op actief handhavingsbeleid met betrekking tot de grondtransporten in Wilnis. Tot nog toe zonder resultaat, en dus werd de verantwoordelijk wethouder door fractieassistent Ton van Sligtenhorst in de commissie van 7 maart stevig ondervraagd. Allereerst is het goed te melden dat … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: