001 -Brouwer Transport
Herinrichting reservaat Demmerik voltooid

Herinrichting reservaat Demmerik voltooid

Video van het gebied. (luchtopname.nl)

Geplaatst op: 14 maart 2019

Reservaat Demmerik in Vinkeveen is klaar voor de vogels. Het gebied is uitgebreid en opnieuw ingericht om het een paradijs te maken voor weide- en waadvogels. Op woensdag 13 maart droeg gedeputeerde Mirjam Maasdam het reservaat officieel over aan Jasper Kuipers, hoofd Staatsbosbeheer Utrecht.

Mirjam Maasdam: “In het vers ingerichte Wetland nabij de voormalige spoorbaan zijn nu al enkele watersnippen gesignaleerd, en binnenkort krijgen ze naar verwachting gezelschap van kieviten, tureluurs, scholeksters en grutto’s. Ik ben heel benieuwd welke planten- en diersoorten er uiteindelijk verder nog gaan komen. Er is nauw samengewerkt door de Gebiedscommissie Utrecht-West, aannemer De Heer Land en Water en Staatsbosbeheer om het reservaat zo optimaal mogelijk in te richten. Doordat in de wijde omgeving zowel door overheden als agrariërs aan natuur- en weidevogelbeheer wordt gedaan ontstaat een samenhangend netwerk. Dit draagt bij aan de natuurkwaliteit en verscheidenheid aan soorten in het poldergebied.“

Wat is er gedaan?

Om het weide- en waadvolgels optimaal naar de zin te maken is in het reservaat gezorgd voor variatie in graslandtypen. Hiervoor zijn sommige percelen afgeplagd. Ook zijn oevers gegraven met een geleidelijke overgang van water naar land. Deze zogeheten ‘natuurvriendelijke oevers’ vormen een beschutte leefomgeving voor bijvoorbeeld insecten, kikkers, padden, kleine zoogdieren, vissen en uiteraard vogels en vissen. Daarnaast zijn bomen gekapt om de polder haar open karakter terug te geven, en zijn er tientallen kilometers sloot uitgebaggerd zodat de doorstroming en de kwaliteit van het water in het gebied sterk verbeterd is. De kroon op het werk is de inrichting van een wetland dat zich onder andere als voedselgebied voor weide- en waadvogels kan ontwikkelen. Het peil in dit wetland wordt gereguleerd met behulp van een watermolentje. Om ervoor te zorgen dat het gebied goed beheerd kan worden zijn paden dammen, bruggen en hekken opgeknapt.

Tijdens het broedseizoen gesloten

In het reservaat staan de weide- en waadvogels centraal. Speciaal voor wandelaars (zonder hond) en vogelliefhebbers is er vanaf de voormalige spoorbaan een nieuw wandelpad ingericht. Dit loopt naar een vogelkijkscherm dat een mooi uitzicht biedt op het nieuwe wetland. In het broedseizoen, dat ingaat op 15 maart en doorloopt tot half juli, wordt dit wandelpad afgesloten omdat veel vogelsoorten die er worden verwacht juist in de broedtijd gevoelig zijn voor verstoring.

De precieze datum waarop de wandelronde weer wordt opengesteld is afhankelijk van de broedvogels. Dit wordt nauwgezet in de gaten gehouden door Staatsbosbeheer, die het reservaat nu verder gaat onderhouden en ontwikkelen. De spoorbaan zelf blijft overigens gewoon te bewandelen in het broedseizoen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over reservaat Demmerik? Kijk dan op www.utrecht-west.com/demmerik. U vindt daar ook een filmpje met mooie drone-beelden (zie ook bij dit nieuwsbericht).


Laatst bewerkt op: 14 maart 2019 11:53

Bron: Ingezonden stukken

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Herinrichting reservaat Demmerik voltooid

Reservaat Demmerik in Vinkeveen is klaar voor de vogels. Het gebied is uitgebreid en opnieuw ingericht om het een paradijs te maken voor weide- en waadvogels. Op woensdag 13 maart droeg gedeputeerde Mirjam Maasdam het reservaat officieel over aan Jasper Kuipers, hoofd Staatsbosbeheer Utrecht. Mirjam Maasdam: “In het vers ingerichte … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: