CU-SGP De Ronde Venen te gast bij Vinkeveense Legakkers


Geplaatst op: 18 oktober 2011

Afgelopen september was de raadsfractie van de ChristenUnie-SGP te gast bij de BelangenVereniging Vinkeveense Legakkers (BVVL). Tijdens een anderhalf uur durende vaartocht werd de fractie bijgepraat over het probleem van de verdwijnende legakkers en de wildgroei aan bouwsels op verschillende legakkers.

Dit bezoek was aanleiding voor de raadsleden om er ook eens over van gedachten te wisselen met de eigen statenleden tijdens een bijeenkomst over de concept provinciale structuurvisie. Dit concept is afgelopen zomer voor commentaar naar de gemeentes is gestuurd en ook relevant voor de ontwikkelingen in ons gebied.

Dat was aanleiding om de vaartocht nog eens te herhalen met een delegatie van de ChristenUnie Statenfractie. Afgelopen zaterdag 15 oktober mocht de BVVL dus Carla Dik (fractievoorzitter), Arne Schaddelee (statenlid) en Kees de Heer (fractieassistent) verwelkomen. Samen met gemeenteraadslid Wim Stam waren zij te gast bij de BVVL.

Tijdens de vaartocht, overigens onder een stralende najaarszon, werd een goed beeld gegeven van de problematiek. In een open discussie werd van gedachten gewisseld over hoe we enerzijds de legakkers kunnen behouden en conserveren, de recreatieve functie in het plassengebied kunnen versterken en zelfs mogelijk de verdwijnende legakkers op een creatieve manier in kunnen zetten voor versterking van de natuurwaarden (broedplaats voor bepaalde dier en plantensoorten) terwijl de wildgroei en verrommeling op de legakkers kan worden tegengegaan. De plassen bieden unieke kansen voor deze regio, waarbij behoud van het rustieke karakter zoveel mogelijk gehandhaafd moet blijven.

Omdat niet alleen de gemeente (ontwikkeling van beleid) hier een rol speelt, maar ook de provincie (kaders stellen bv via die provinciale structuurvisie) hierbij partij is, is het van groot belang dat beide overheden hierbij betrokken zijn. Het liefst zien we dan ook een vervolg in de vorm van een goed overleg tussen provincie, rijk, recreatieschap, natuurmonumenten, de BVVL en eventueel andere belanghebbenden om te komen tot goede bindende afspraken om de bovengenoemde doelen te bereiken.

Zowel de statenfractie als de raadsfractie van de ChristenUnie hebben beloofd hun best te zullen doen, hier de komende weken aandacht voor te krijgen.

Ook de BVVL kan, als bindende factor van eigenaren en huurders, daarbij een belangrijke rol spelen onder andere door eigen leden aan te spreken op gemaakte afspraken, maar ook door faciliterend en adviserend de eigenaren te ondersteunen bij het behoud van de legakkers.

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: ingezonden stukken

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

CU-SGP De Ronde Venen te gast bij Vinkeveense Legakkers

Afgelopen september was de raadsfractie van de ChristenUnie-SGP te gast bij de BelangenVereniging Vinkeveense Legakkers (BVVL). Tijdens een anderhalf uur durende vaartocht werd de fractie bijgepraat over het probleem van de verdwijnende legakkers en de wildgroei aan bouwsels op verschillende legakkers. Dit bezoek was aanleiding voor de raadsleden om er … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: