001 -Brouwer Transport

Training Stevige Stap voor aankomend brugklassers van start


Geplaatst op: 13 mei 2019

In augustus zetten vele kinderen de stap naar de brugklas. Een nieuwe fase die allerlei onzekerheden met zich meebrengt: nieuwe klasgenoten, een groot schoolgebouw, (veel) nieuwe leraren en niet te vergeten het huiswerk. De Training Stevige Stap geeft kinderen vóór én aan het begin van de brugklasperiode een steuntje in de rug zodat ze met meer zelfvertrouwen starten op het voorgezet onderwijs.

Mirelle Valentijn begeleidt al jaren aanstaande brugklassers bij de overstap naar het voortgezet onderwijs. “Kinderen die wat onzeker zijn, kunnen ontzettend tegen die verandering opzien”, weet Mirelle. “Omdat ze zich nog geen goed beeld kunnen vormen van wát er allemaal gaat veranderen, maken sommige kinderen zich er erg druk over hoe ze daarmee om kunnen gaan. Soms leidt dit tot behoorlijke stress en angst. Door samen met de kinderen te werken aan hun zelfvertrouwen en lichaamshouding, én door ze met praktische, direct toepasbare handvatten op weg te helpen, vullen de kinderen hun rugzak met vaardigheden, waardoor ze een stevige stap kunnen zetten.”

In de training werken zij aan hun eigen persoonlijke leerdoelen die we tijdens de intake formuleren. De trainingsgroepen zijn klein: maximaal 8 deelnemers. De eerste vijf lessen zijn in juni, vóór de zomervakantie. Hierin komen onder meer thema’s als bouwen aan je zelfvertrouwen & positief denken, klasgenoten leren kennen, grenzen stellen en opkomen voor jezelf aan de orde. De laatste vijf lessen vinden plaats ná de zomervakantie. De kinderen kunnen de ervaringen die ze die eerste periode opdoen direct inbrengen tijdens de training. Ook komen dan onder meer aan de orde: meedoen, omgaan met lastige situaties (zoals kritiek, ruzies en pesten en groepsdruk), keuzes maken, hulp vragen en het plannen en organiseren van huiswerk.

Tijdens de bijeenkomsten ontbreekt een saaie lange uitleg; deze is kort en krachtig met vooral veel (rollen)spellen en oefeningen. Zo vinden de kinderen hun eigen oplossingen die echt bij hen zelf horen! Zij leren de gevolgen van eigen gedachten en gedrag te zien, en ontdekken hoe zij dit kunnen inzetten om hun doelen te bereiken.

De basis voor de training vormt de Sta-Sterk-Methodiek uit de Sta Sterk training van de stichting Omgaan met Pesten. Met behulp van deze methode wordt al bijna 30 jaar met veel succes in heel Nederland aan kinderen én volwassenen geleerd hoe zij op een respectvolle manier voor zichzelf kunnen opkomen. Specifiek voor de Stevige Stap training is een werkboek geschreven, waarmee de kinderen enerzijds ervaring opdoen met het omgaan met huiswerk, en anderzijds werken aan inzicht in hun eigen houding en gedrag en het ontdekken van oplossingen.

Voor ouders zijn er 2 bijeenkomsten waarin zij uitleg krijgen over de training en informatie ontvangen over hoe zij hun kind kunnen ondersteunen tijdens de overstap naar en in de brugklas.

Komende weken vinden de intakegesprekken plaats. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. De training start op dinsdag 11 juni. Kijk voor meer informatie over het totale aanbod op www.cjgderondevenen.nl/weerbaarheidstrainingen

Bron: Ingezonden stukken

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Training Stevige Stap voor aankomend brugklassers van start

In augustus zetten vele kinderen de stap naar de brugklas. Een nieuwe fase die allerlei onzekerheden met zich meebrengt: nieuwe klasgenoten, een groot schoolgebouw, (veel) nieuwe leraren en niet te vergeten het huiswerk. De Training Stevige Stap geeft kinderen vóór én aan het begin van de brugklasperiode een steuntje in … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: