ChristenUnie-SGP wil inzet winst uit woningbouw voor betaalbare woningen

ChristenUnie-SGP wil inzet winst uit woningbouw voor betaalbare woningen


Geplaatst op: 20 mei 2019

Tijdens de commissievergadering van 16 mei heeft de ChristenUnie-SGP bepleit dat we een deel van de winsten uit woningbouwprojecten als een soort volkshuisvestingsfonds zouden moeten gebruiken voor het realiseren van betaalbare woningen.

Eerder deze week werd de behandeling van de Kadernota voor 2020 in twee commissievergaderingen voorbesproken. In de tweede commissie-avond kwam in ook de actualisatie van de zogenaamde grondexploitaties (woningbouwprojecten) aan bod.

Bij de behandeling van de Kadernota was er veel aandacht voor zowel het woningbouwprobleem als de financiële positie van de gemeente. Was die positie enkele jaren geleden (door flinke afboekingen op verwachte, maar niet meer realistische winsten uit woningbouwprojecten) sterk teruggelopen, inmiddels zien we de omgekeerde beweging. Rond 2014 naderde de algemene reserve gevaarlijk dicht de ondergrens die we als weerstandsreserve nodig hebben. Maar de afgelopen jaren zijn de resultaten van die projecten zodanig gekanteld, dat alleen in de afgelopen drie jaar de algemene reserve fors is gegroeid. De verwachte algemene reserve van de gemeente zal eind dit jaar rond de 22 miljoen euro zijn.
"We zien dat steeds meer jonge mensen het zelfstandig wonen uitstellen of naar elders vertrekken omdat hier geen betaalbaar huis te krijgen is" aldus Wim Stam (fractievoorzitter ChristenUnie-SGP); "daar willen we wat aan doen op een manier dat jonge mensen wel geholpen worden zonder dat we geld over de balk smijten".

Voor de ChristenUnie-SGP was dat aanleiding om in de commissie het voorstel te doen een deel van die winst te bestemmen voor maatregelen die woningen voor (eigen) starters betaalbaar maken en houden. Op dit moment maken we al gebruik van zogenaamde startersleningen, maar dat zou kunnen worden uitgebreid. Ook andere mogelijkheden (erfpacht, korting met anti-speculatiebeding, etc..) zouden moeten worden onderzocht. In andere gemeenten lopen ook al experimenten en initiatieven, waar we van kunnen leren. Vanuit andere fracties werd, onder voorwaarden, welwillend gereageerd.
Een aantal van dit soort voorbeelden kosten de gemeente ook niet veel door gebruik te maken van terugbetaling- , terugkoop- dan wel winstdelingsregelingen, maar ze helpen wel die eerste financiele hobbel te nemen waarna mensen door kunnen groeien naar een volgende woning.

Suggesties uit de samenleving worden daarbij overigens op prijs gesteld. Laat u ons maar weten welke ideeën u nog heeft (cusgpdrv@hotmail.com).
In de loop van juni komt het college met een Strategische Plan Ruimte, gericht op de woningopgave, wat in september in de raad besproken zal worden. We zullen dit punt dan opnieuw inbrengen en hopen dat het college in dat Strategisch Plan al een aantal mogelijk oplossingen mee kan nemen.

Laatst bewerkt op: 20 mei 2019 09:29

Bron: Ingezonden stukken

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

ChristenUnie-SGP wil inzet winst uit woningbouw voor betaalbare woningen

Tijdens de commissievergadering van 16 mei heeft de ChristenUnie-SGP bepleit dat we een deel van de winsten uit woningbouwprojecten als een soort volkshuisvestingsfonds zouden moeten gebruiken voor het realiseren van betaalbare woningen. Eerder deze week werd de behandeling van de Kadernota voor 2020 in twee commissievergaderingen voorbesproken. In de tweede … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: