Lentestukken: financieel meerjarenbeeld vraagt om toekomstbestendige keuzes Aalsmeer

Lentestukken: financieel meerjarenbeeld vraagt om toekomstbestendige keuzes Aalsmeer


Geplaatst op: 29 mei 2019

De komende jaren moeten er keuzes gemaakt worden om de financiën duurzaam op orde te houden. Dat is het beeld dat naar voren komt in de Lentestukken, waarin het college inzicht geeft in de financiële kaders voor de komende vier jaar. Uitgangspunt is een gezonde financiële huishouding.

De Lentestukken zijn dit jaar gesplitst in een Bestuursrapportage over het lopende jaar en een Kadernota 2020 met een meerjarenbeeld.

Het structureel meerjarenbeeld laat nu nog tot en met 2023 een tekort zien. Dat komt aan de ene kant doordat in lijn met de landelijke trend, de kosten voor de specialistische jeugdhulp de komende jaren zullen stijgen en dat vanaf 2022 de precario-inkomsten wegvallen.

Aan de andere kant is in de Kadernota rekening gehouden met de ambities uit het collegeprogramma. Aalsmeer investeert in een aantrekkelijke, duurzame en toekomstbestendige omgeving door een kwaliteitsimpuls in de buitenruimte en een integrale aanpak voor zorg, jeugdhulp, werk & inkomen en schuldhulp. Ook is een deel van de kosten voor digitalisering van de gemeentelijke dienstverlening meegenomen in de Kadernota. De verdere ontwikkeling van de digitalisering en aanpassing van de gemeentelijke organisatie voor de komende jaren zijn nog niet meegenomen en worden bij de behandeling van de begroting in het najaar besproken. Bij de begroting zullen ook voorstellen worden voorgelegd die de financiële gezonde positie waarborgen.

Laatst bewerkt op: 29 mei 2019 10:35

Bron: Ingezonden stukken

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Lentestukken: financieel meerjarenbeeld vraagt om toekomstbestendige keuzes Aalsmeer

De komende jaren moeten er keuzes gemaakt worden om de financiën duurzaam op orde te houden. Dat is het beeld dat naar voren komt in de Lentestukken, waarin het college inzicht geeft in de financiële kaders voor de komende vier jaar. Uitgangspunt is een gezonde financiële huishouding. De Lentestukken zijn … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: