VLC

Begroting 2012 De Ronde Venen sluit in financieel onzekere tijden


Geplaatst op: 7 oktober 2011

De Ronde Venen - Het college zet krachtig in op financieel herstel. In de Voorjaarsnota 2011 presenteerde het college concrete bezuinigingsvoorstellen. Hiermee was het begrotingstekort voor 2012 met tachtig procent teruggebracht. In de begroting 2012 zijn deze voorstellen opgenomen en verder aangevuld met bezuinigingsmaatregelen. Het resultaat is een sluitende begroting 2012 die het college op donderdag 10 november ter vaststelling aanbiedt aan de raad. De meerjarenbegroting 2013 - 2015 is ter kennisname.

De concrete bezuinigingen uit de Voorjaarsnota 2011 zijn verwerkt in de begroting 2012 en aangevuld met onder meer aanvullende bezuinigingen op de bedrijfsvoering en bezuinigingen op cameratoezicht. Samen met de eerder voorgestelde bezuinigingen op de ambtelijke organisatie, op het onderhoud van wegen en groen en op de jaarlijkse subsidies, levert dit een sluitende begroting voor 2012 op. In de voorliggende programmabegroting heeft het college nog niet kunnen anticiperen op teruglopende rijksbijdragen en de gevolgen van de DHV-rapportage.

Bij ongewijzigd beleid laat de meerjarenbegroting 2013 - 2015 grote structurele tekorten zien, onder meer door een afname van de rijksbijdrage en een toename van het aantal bijstanduitkeringen. Verder komen er nieuwe taken op de gemeente af, zoals jeugdzorg, delen van de uitvoering van de AWBZ en de herstructurering van de sociale werkvoorziening. Hiervan zijn de financiële gevolgen voor de gemeente nog niet bekend. Wel is helder dat de gemeente De Ronde Venen - net als veel gemeenten - de komende jaren nog in financieel zwaar weer verkeert. Om tot een sluitend meerjarenperspectief te komen, gaat het college krachtig verder met de nog uit te werken bezuinigingsopties zoals opgenomen in de Voorjaarsnota 2011. Inkomsten en uitgaven worden opnieuw tegen het licht gehouden. Het college wil met raad en organisatie in 2012 tot breed gedragen maatregelen komen.

De begrotingsraad is op donderdag 10 november 2011 om 16.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Mijdrecht.

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Gemeente De Ronde Venen

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Begroting 2012 De Ronde Venen sluit in financieel onzekere tijden

De Ronde Venen - Het college zet krachtig in op financieel herstel. In de Voorjaarsnota 2011 presenteerde het college concrete bezuinigingsvoorstellen. Hiermee was het begrotingstekort voor 2012 met tachtig procent teruggebracht. In de begroting 2012 zijn deze voorstellen opgenomen en verder aangevuld met bezuinigingsmaatregelen. Het resultaat is een sluitende begroting … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: