Ontwerp Centrumvisie en beeldkwaliteitsplan ter inzage

Ontwerp Centrumvisie en beeldkwaliteitsplan ter inzage


Geplaatst op: 9 juni 2019

De plannen om Aalsmeer centrum aantrekkelijker, bereikbaarder en herkenbaarder te maken komen ter inzage. Van 11 juni tot en met 19 juli kunnen geïnteresseerden en belanghebbenden het ontwerp Centrumvisie en het ontwerp beeldkwaliteitsplan Aalsmeer Dorp bekijken en van commentaar voorzien.

Het college heeft de ambitie het centrum van Aalsmeer te ontwikkelen tot een aantrekkelijke, herkenbare en karakteristieke plek: zowel functionele als specialistische detailhandel, cultureel maatschappelijke functies en horeca. Alle plekken met elkaar verbonden in een openbare ruimte van hoge kwaliteit, met voldoende verblijfs- en parkeerplekken, groen en water. Het wordt een gezelliger centrum in beleving en gebruik, met de mogelijkheid voor boodschappen bij een supermarkt en de kleine speciaalzaak, maar ook voor een kop koffie, een diner, een bezoek aan een culturele of maatschappelijke instelling of een ontmoeting op een levendig terras, een besloten plein of een prettige plek aan het water.

Waar te vinden?

De plannen zijn te vinden op www.aalsmeer.nl/Centrumvisie en www.aalsmeer.nl/BeeldkwaliteitsplanAalsmeerDorp. Iedereen die de plannen op papier wil inzien kan terecht bij de balie Burgerzaken in het gemeentehuis in Aalsmeer aan het Raadhuisplein 1. De openingstijden van deze balie zijn: maandag t/m vrijdag van 8.30-14.00 uur (vrije inloop). Op woensdag is de centrale balie open van 8.30-20.00 uur. Of bij de balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis, Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen. Aanmelden via centrale balie (openingstijden balie: maandag tot en met woensdag 8.30–15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur).

Reageren

Reacties op de plannen zijn uiteraard welkom. Dit kan ter attentie van B en W via e-mail naar projecten.aalsmeer@amstelveen.nl. of per brief naar postbus 4, 1180 BA in Amstelveen. Op de brief schrijft u waarop u wilt reageren (Centrumvisie of Beeldkwaliteitsplan). Voor vragen kunt u bellen met de projectleider op telefoonnummer 020 540 4911.

Wat gebeurt er daarna?

Na afloop van de inzagetermijn worden alle reacties gebundeld en in een Nota van Beantwoording voorzien van een antwoord.  De stukken worden vervolgens tezamen met de Nota van Beantwoording ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. De Nota van Beantwoording wordt aan alle indieners van een reactie toegezonden. Tegen de vaststelling van beide stukken staat geen beroep open.


Laatst bewerkt op: 9 juni 2019 13:15

Bron: Ingezonden stukken

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Ontwerp Centrumvisie en beeldkwaliteitsplan ter inzage

De plannen om Aalsmeer centrum aantrekkelijker, bereikbaarder en herkenbaarder te maken komen ter inzage. Van 11 juni tot en met 19 juli kunnen geïnteresseerden en belanghebbenden het ontwerp Centrumvisie en het ontwerp beeldkwaliteitsplan Aalsmeer Dorp bekijken en van commentaar voorzien. Het college heeft de ambitie het centrum van Aalsmeer te … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: