001- Uithoorn

Archeologische vondsten in Dorpsstraat Mijdrecht


Geplaatst op: 4 oktober 2011

Archeologen hebben vorige week aan de Dorpsstraat 39 in Mijdrecht bijzondere vondsten gedaan. Onder de voormalige apotheek stuitten zij op een diepte van circa een halve meter beneden het maaiveld op vondsten uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd.

Het gaat om ophogingslagen uit de Late Middeleeuwen en om funderingsresten van gebouwen uit de periode 17e-19e eeuw. Er werden muren en tegelvloeren aangetroffen. Opmerkelijk was de vondst van een waterput die werd afgedekt door een gemetselde boog. Deze stelde de toenmalige bewoners in staat om vanuit twee ruimten water te kunnen putten.

Het is de eerste keer dat er een professioneel archeologisch graafonderzoek in de oude kern van Mijdrecht plaatsvindt. Aanleiding van het archeologisch onderzoek zijn de nieuwbouwplannen voor dit perceel.

Bodemopbouw
Het perceel staat op de Archeologische Beleidskaart van de gemeente De Ronde Venen vanwege de middeleeuwse ontginning van Mijdrecht die vanaf de Dorpsstraat moet hebben plaatsgevonden.

Het onderzoek heeft vooralsnog een goed inzicht gegeven in de plaatselijke bodemopbouw aan deze zijde van de Dorpsstraat. Het oorspronkelijke natuurlijke veen blijkt te zijn opgehoogd met kleilagen en daar heeft men vervolgens de muurfunderingen ingegraven. De funderingen van de oudste bebouwing waren op eiken planken gelegen om zoveel mogelijk draagvermogen te creëren. Het moet laag gelegen en vochtig zijn geweest. Dat het funderen niet altijd lukte blijkt uit een scheef gezakt fundament.

Documentatie
De archeologische resten konden in verband met de bouwwerkzaamheden niet op de vindplaats zelf bewaard blijven. Daarom heeft de initiatiefnemer besloten om deze door archeologisch adviesbureau De Steekproef uit Utrecht te laten opgraven en documenteren. Volgens Peter de Boer, regioarcheoloog van de Milieudienst Zuidoost-Utrecht, die als archeologisch adviseur namens de gemeente De Ronde Venen optreedt, voldoet de opdrachtgever hiermee aan haar verplichtingen die voortkomen uit de Archeologische Monumentenwet en het beleid van de gemeente De Ronde Venen.

De opgraving duurt zeker nog tot en met woensdag 5 oktober en is voor toeschouwers vanaf de winkelstraat goed te volgen.

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Gemeente De Ronde Venen

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Archeologische vondsten in Dorpsstraat Mijdrecht

Archeologen hebben vorige week aan de Dorpsstraat 39 in Mijdrecht bijzondere vondsten gedaan. Onder de voormalige apotheek stuitten zij op een diepte van circa een halve meter beneden het maaiveld op vondsten uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd.Het gaat om ophogingslagen uit de Late Middeleeuwen en om funderingsresten van … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: