Gemeente Aalsmeer gaat tijdelijke huisvesting controleren


Geplaatst op: 4 oktober 2011

De gemeente Aalsmeer gaat van oktober tot en met december 2011 de veiligheid in en rond logies en tijdelijke huisvesting controleren. De gemeente wil hiermee een eind maken aan onveilige situaties die tot rampen kunnen leiden als niet tijdig wordt ingegrepen. Het publiek wees de gemeente in het verleden al een enkele keer op het bestaan van onveilige tijdelijke huisvestingssituaties. Nu is dan het moment gekomen om ook daadwerkelijk de controles in te gaan zetten. Op basis van de gevonden resultaten zal later een beleidsprogramma tijdelijke huisvesting worden opgesteld.

Brandgevaar
De controles komen direct voort uit de nota Integraal Handhavingsuitvoeringsprogramma 2011-2012. In dit programma zijn de prioriteiten voor dit en volgend jaar vastgelegd. Eén van deze taken betreft de (brand)veiligheid van horeca en logiesgebouwen. Daar waar (brand)gevaarlijke situaties worden aangetroffen, zal direct worden gehandhaafd met mogelijke sluiting van de huisvesting als meest extreme maatregel.

Beleidsprogramma tijdelijke huisvesting
De controleronde heeft naast de brandveiligheid een ander belangrijk doel. In Aalsmeer bestaat al geruime tijd de wens om te komen tot een integraal beleidsprogramma Tijdelijke Huisvesting. Hiervoor is het noodzakelijk dat voldoende kennis van de actuele stand van zaken op dit gebied aanwezig is. Dit betekent dat tijdens de controles alle aspecten die van belang zijn voor het vaststellen van beleid worden meegenomen. Worden hierbij overtredingen geconstateerd die niet direct onveilige situaties opleveren, dan wordt hier niet direct tegen opgetreden. Dit gebeurt in een later stadium. Omstreeks maart/april 2012 is duidelijk welke geconstateerde overtredingen wel worden gehandhaafd en welke niet.

Veilige woonsituaties
De eerste controleronde dit najaar biedt gemeente, verhuurders en eigenaren van panden, bewoners, omwonenden, maar ook werkgevers en uitzendorganisaties de kans om de woonsituaties van tijdelijke gehuisvesten te verbeteren. Vanaf 2012 zal er periodiek een controleronde gehouden worden, die voornamelijk gericht zal zijn op toezicht en handhaving in relatie tot kamerverhuurbedrijven. Deze (vervolg)controles zullen, in tegenstelling tot de controles in 2011, onaangekondigd plaatsvinden.

Wie naar aanleiding van de genoemde controles met de gemeente in contact wil komen, kan terecht op een speciaal e-mailadres: tijdelijkehuisvesting@aalsmeer.nl.

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Gemeente Aalsmeer

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Gemeente Aalsmeer gaat tijdelijke huisvesting controleren

De gemeente Aalsmeer gaat van oktober tot en met december 2011 de veiligheid in en rond logies en tijdelijke huisvesting controleren. De gemeente wil hiermee een eind maken aan onveilige situaties die tot rampen kunnen leiden als niet tijdig wordt ingegrepen. Het publiek wees de gemeente in het verleden al … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: