001- Uithoorn
Denk mee over de N201

Denk mee over de N201


Geplaatst op: 25 juni 2019

Inwoners van De Ronde Venen krijgen de kans om mee te denken over de verschillende varianten per knelpunt van de N201 nu besloten is door Provinciale Staten van Utrecht om de huidige weg niet ingrijpend te verbreden of verkeersluw te maken. Men wil nu de bestaande knelpunten gaan aanpakken en daar kunnen de inwoners ook over meepraten.
 
Meningen en ideeën inwoners
InwonersCollectief DRV heeft in oktober 2018 inloopavonden georganiseerd voor inwoners. We hebben toen de meningen van de inwoners over de 4 denkrichtingen die er op tafel lagen overhandigd aan projectmanager van de Provincie. We hebben toen uitdrukkelijk verzocht om de inwoners van De Ronde Venen op tijd te betrekken bij de vervolgstappen. De provincie heeft ons toen aangegeven de meningen en ideeën van inwoners waardevol te vinden en de inwoners te betrekken tijdens de participatiemomenten.
 
Volgende stap in het proces N201
Zoals wellicht bekend heeft Provinciale Staten van Utrecht besloten om de huidige weg niet ingrijpend te verbreden of verkeersluw te maken, maar om de bestaande knelpunten aan te pakken. De provincie Utrecht is inmiddels gestart met het uitwerken van één of meer varianten per knelpunt. De eerste resultaten zijn naar verwachting begin juli gereed om te presenteren en te bespreken met aan- en omwonenden, belanghebbenden en belangstellenden. Dit doen zij tijdens een aantal ontwerpateliers die zij per deelgebied organiseren.
 
Uitnodiging
Wij hebben een uitnodiging ontvangen om de inwoners van De Ronde Venen er op attent te maken dat er participatiemomenten georganiseerd worden om de meningen van inwoners op te halen. Er zijn ontwerpateliers voor De Ronde Venen ingepland voor Mijdrecht en Vinkeveen. Er zijn per kern twee ontwerpateliers gepland zodat u kunt kiezen welke tijd u het beste schikt.
Deelgebied Mijdrecht e.o. Op maandag 8 juli vanaf 15:30 tot 17:30 uur of vanaf 19:00 tot 21:00 uur Hotel Mijdrecht Marickenland, Provincialeweg 3, 3641 RS Mijdrecht
Deelgebied Vinkeveen e.o. Op donderdag 11 juli vanaf 15:30 tot 17:00 uur of vanaf 19:00 tot 21:00 uur Hotel Mijdrecht Marickenland, Provincialeweg 3, 3641 RS Mijdrecht
Tussen 15:30 en 17:30 uur of tussen 19:00 en 21:00 uur kunt u vrij binnenlopen.

Wat kunt u verwachten?
Er zal een korte introductie van het project over aanleiding, doel, uitgangspunten en planning worden gegeven. Vervolgens kunt u zien welke varianten er op dit moment zijn uitgewerkt, en u kunt hierop reageren. Ook ideeën zijn van harte welkom. Ook zal de Provincie de actuele resultaten laten zien van de onderzoeken naar onder meer openbaar vervoer, fiets en ondertunneling.
U kunt als u dat wilt ook aanschuiven bij een ontwerptafel. Daarbij gaan deelnemers en de provincie Utrecht met elkaar in gesprek aan de hand van concrete kaarten met daarop de voorstellen en onderzoeken. Voor deelname aan de ontwerptafel moet u zich aanmelden omdat het aantal plaatsen beperkt is. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar toekomstN201@provincie-utrecht.nl onder vermelding van uw naam en de gewenste datum, plaats en tijd.
 
Professionals aanwezig
Tijdens de ateliers zijn medewerkers en specialisten van de provincie Utrecht en een betrokken ingenieursbureau aanwezig om vragen te beantwoorden. Alle reacties tijdens de ontwerpateliers worden verzameld.
 
Laat uw stem als inwoner horen!
Wij vinden dat de provincie hiermee gehoor geeft aan onze oproep om inwoners in een vroeg stadium te betrekken in hun plannen over de N201. Laten wij die kans als inwoners ook pakken en gebruik maken van deze inspraak mogelijkheid. Wij hopen dan ook dat veel inwoners aanwezig zullen zijn. Als InwonersCollectief DRV hopen wij op deze manier de inwoners met deze informatie voldoende te hebben geïnformeerd en is het nu aan de inwoners om hier gehoor aan te geven, Meer gedetailleerde informatie over aanleiding, doel, onderzoeken, participatie en besluitvorming vindt u op www.toekomstN201.nl.
 
Mochten wij nog meer voor u kunnen betekenen dan horen wij dat graag stuur ons gerust een email : drv@inwonerscollectief.nl


Laatst bewerkt op: 25 juni 2019 09:59

Bron: Ingezonden stukken

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Denk mee over de N201

Inwoners van De Ronde Venen krijgen de kans om mee te denken over de verschillende varianten per knelpunt van de N201 nu besloten is door Provinciale Staten van Utrecht om de huidige weg niet ingrijpend te verbreden of verkeersluw te maken. Men wil nu de bestaande knelpunten gaan aanpakken en … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: