VLC
Gemeente Uithoorn:

Gemeente Uithoorn: "Betere leefbaarheid en verkeersveiligheid in dorpscentrum door uitspraak"


Geplaatst op: 28 juli 2019

Op 3 maart 2016 heeft het college van Uithoorn besloten tot het instellen van een tijdelijke inrichting van de Koningin Máximalaan tussen de Prinses Irenebrug en de Laan van Meerwijk in Uithoorn met als doel ter voorbereiding van het nieuwe dorpscentrum.

Voor de realisatie van de tijdelijke inrichting moest een verkeersbesluit worden genomen om doorgaand verkeer zonder lokale bestemming te ontmoedigen en om landbouw- en vrachtverkeer te weren uit het dorpscentrum. Het verkeersbesluit en het inrichtingsplan bieden ruimte om de route voor autoverkeer op de Koningin Máximalaan, tussen de Prinses Irenebrug en de Laan van Meerwijk te verleggen en in te richten als een 30 km-zone. Zwaar verkeer, landbouw- en vrachtverkeer, wordt door middel van een zogenoemde ‘geslotenverklaring’ geweerd.

Bezwaar
Met name de maatregelen die gericht zijn op het onmogelijk maken om met landbouwvoertuigen over de Prinses Irenebrug te rijden, hebben geleid tot het instellen van bezwaar en beroep door meer partijen, waaronder de buurgemeenten De Ronde Venen en Nieuwkoop, een agrarische onderneming en twee agrarische belangenorganisaties. De belangrijkste bezwaren gaan over landbouwvoertuigen die moeten omrijden wat extra tijd kost en elders voor verkeersproblemen zouden kunnen zorgen.

Uitspraak
De Raad van State heeft, na een lange bezwaar- en beroep procedure, op 24 juli 2019 uitspraak gedaan betreffende het hoger beroep tegen het verkeersbesluit, waarbij de gemeente Uithoorn door de Rechtbank in het gelijk is gesteld.

De gemeente Uithoorn is blij over de mogelijkheden, die het in standgehouden besluit biedt, om de leefbaarheid van het dorpscentrum te verbeteren en de verkeersveiligheid zoveel mogelijkheid te garanderen en aan de slag te kunnen met definitieve plannen.

Vervolg
De gemeente Uithoorn en gemeente De Ronde Venen zijn ondertussen een overleg gestart over de definitieve inrichtingsplannen van de verkeersstructuur die beide gemeenten met elkaar verbindt. Later zal ook overleg plaatsvinden met de andere belanghebbenden die beroep hebben ingediend.

Laatst bewerkt op: 30 juli 2019 10:40

Bron: Ingezonden stukken

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Gemeente Uithoorn: "Betere leefbaarheid en verkeersveiligheid in dorpscentrum door uitspraak"

Op 3 maart 2016 heeft het college van Uithoorn besloten tot het instellen van een tijdelijke inrichting van de Koningin Máximalaan tussen de Prinses Irenebrug en de Laan van Meerwijk in Uithoorn met als doel ter voorbereiding van het nieuwe dorpscentrum. Voor de realisatie van de tijdelijke inrichting moest een … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: