001- Uithoorn
Herontwikkeling Twistvliedschool: 50 starterswoningen, een unieke kans voor Mijdrecht

Herontwikkeling Twistvliedschool: 50 starterswoningen, een unieke kans voor Mijdrecht


Geplaatst op: 14 november 2019

Het college van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen heeft ingestemd met het voorstel om op de locatie van de Twistvliedschool maximaal 50 starterswoningen te realiseren. Dit plan is tot stand gekomen in samenspraak met omwonenden en sluit aan bij de uitkomsten van het woonruimtebehoefteonderzoek. Daaruit bleek onder meer dat er een grote vraag is naar starterswoningen.
 
Het gebouw van de Twistvliedschool aan de Kwikstaart in Mijdrecht staat sinds 2010 leeg. In samenspraak met omwonenden is een aantal scenario’s de revu gepasseerd. Dit heeft geleid tot een voorstel voor de bouw van maximaal 50 starterswoningen. Hiermee komt de gemeente tegemoet aan de grote vraag naar dit type woningen, zoals onlangs bleek uit het woonruimtebehoefteonderzoek. Het voorstel is om een appartementencomplex met drie bouwlagen te realiseren. De oppervlakte van de woningen is ca. 45 m2, Minimaal 30% van de appartementen valt in de sociale huursector. Voor de koopwoningen geldt een maximumprijs van € 160.000,-.
 
Wethouder Rein Kroon: “Ik ben blij dat we op de Twistvliedlocatie de mogelijkheid hebben om tegemoet te komen aan de grote vraag naar starterswoningen. We vinden het belangrijk dat we jonge mensen hiermee een betaalbare mogelijkheid bieden om in onze gemeente te blijven wonen.”
 
Nota van uitgangspunten
Het voorstel voor de herontwikkeling is vastgelegd in een nota van uitgangspunten. Daarin staat dat de ontsluiting van het appartementencomplex aan het parkeerterrein van de Grutto komt en dat er wordt gestreefd naar de aanleg van een gecombineerd fiets-/voetpad richting dorpscentrum. Parkeergelegenheid voor de nieuwe bewoners is bij het complex, zodat er geen extra parkeerdruk is voor de omliggende straten.

Een nadrukkelijke wens van de omwonenden was verder het behoud van de speelvoorziening. Deze wordt verplaatst naar het grasveld aan de noordwestzijde van de Twistvliedlocatie.

De gemeenteraad bespreekt de nota in de raadsvergadering van 17 december 2019. De planning is om in januari 2020 de verkoopprocedure van de locatie te starten. Projectontwikkelaars kunnen een voorstel indienen dat voldoet aan de uitgangspunten die de raad heeft vastgesteld.


Laatst bewerkt op: 14 november 2019 08:08

Bron: Ingezonden stukken

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Herontwikkeling Twistvliedschool: 50 starterswoningen, een unieke kans voor Mijdrecht

Het college van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen heeft ingestemd met het voorstel om op de locatie van de Twistvliedschool maximaal 50 starterswoningen te realiseren. Dit plan is tot stand gekomen in samenspraak met omwonenden en sluit aan bij de uitkomsten van het woonruimtebehoefteonderzoek. Daaruit bleek onder meer … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: