001- Uithoorn
Onderzoek naar verplaatsen van sportvelden en woningbouw in De Kwakel

Onderzoek naar verplaatsen van sportvelden en woningbouw in De Kwakel


Geplaatst op: 5 december 2019

De gemeente doet onderzoek naar de mogelijke verplaatsing van de sportvelden in De Kwakel naar het gebied de Ruilverkaveling ten zuiden van de dorpskern. Op de vrijkomende sportvelden kunnen dan woningen gebouwd worden. Het idee is in een pril stadium en moet verder onderzocht worden. Pas daarna besluit de gemeenteraad of daadwerkelijk een plan gemaakt wordt.
 
Het idee is ontstaan bij het maken van een gebiedsvisie voor de Ruilverkaveling, het gebied ten zuiden van de dorpskern. Ook in de Ruilverkaveling wordt ruimte gereserveerd voor woningbouw bij toepassing van de Ruimte voor Ruimteregeling.
 
Gebiedsvisie Ruilverkaveling
Afgelopen jaar heeft de gemeente met ondernemers en inwoners van gedachten gewisseld over de toekomst voor het gebied de Ruilverkaveling. Dat gebeurde tijdens twee bijeenkomsten en in een fietstocht. Daarna is het geruime tijd stil gebleven. De reden daarvoor is dat er een idee is ontstaan dat ook tijdens een van de bijeenkomsten over de gebiedsvisie Ruilverkaveling is geopperd.
 
Tijdens de laatste bijeenkomst is al gesproken over een mogelijk centrale woningbouwlocatie ten noorden van Halfweg voor woningen die in het kader van de Ruimte voor Ruimteregeling kunnen worden gebouwd.
 
Sportvelden verplaatsen en woningbouw
Bij het maken van de gebiedsvisie is het idee ontstaan om de sportvelden van De Kwakel te verplaatsen naar het gebied ten westen van Bezworen Kerf en het Lange Eind ten zuiden van de dorpskern. In dit gebied is woningbouw niet toegestaan door geluidscontouren van Schiphol (LIB4). Op de vrijgekomen sportlocaties kunnen vervolgens woningen worden gebouwd, wat wel is toegestaan. Met het onderzoek wordt uitvoering gegeven aan de oproep van de gemeenteraad om creatieve oplossingen te bedenken voor het grote tekort aan woningen.
 
Kansen en risico’s
Het idee biedt vele kansen. In De Kwakel kan een aanzienlijk aantal woningen voor verschillende doelgroepen worden gebouwd. Dat maakt dat jonge inwoners meer kans maken om in De Kwakel te kunnen blijven wonen. De groei van het aantal inwoners is goed voor de voorzieningen: school, winkels en de sportverenigingen. Voor het LIB4 gebied in de Ruilverkaveling betekent het idee dat het verouderde tuinbouwgebied een nieuwe functie kan krijgen. Tot slot krijgen de sportverenigingen moderne, goed toegeruste en duurzame nieuwe faciliteiten.
 
Het idee heeft natuurlijk ook risico’s, vele belanghebbenden moeten er immers aan mee willen werken. Daarvoor voeren we gesprekken met alle belanghebbenden om te onderzoeken of er draagvlak is voor het idee en of het uitvoerbaar is. Hierover zijn de eerste bijeenkomsten en gesprekken al gehouden, het komende half jaar zullen er zeker meer volgen.
 
Er zijn ook financiële, technische en procedurele risico’s. Samen met allerlei onderzoeksvragen brengen we die de komende maanden in kaart. We hopen het onderzoek en alle gesprekken rond de zomer 2020 af te ronden. Daarna besluit de gemeenteraad of het idee haalbaar is.


Laatst bewerkt op: 5 december 2019 15:56

Bron: Ingezonden stukken

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Onderzoek naar verplaatsen van sportvelden en woningbouw in De Kwakel

De gemeente doet onderzoek naar de mogelijke verplaatsing van de sportvelden in De Kwakel naar het gebied de Ruilverkaveling ten zuiden van de dorpskern. Op de vrijkomende sportvelden kunnen dan woningen gebouwd worden. Het idee is in een pril stadium en moet verder onderzocht worden. Pas daarna besluit de gemeenteraad … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: