Voorstel extra voorwaarden voor zonnevelden en windmolens naar raad

Voorstel extra voorwaarden voor zonnevelden en windmolens naar raad


Geplaatst op: 6 februari 2020

Sinds het voorjaar van 2018 onderzoekt de gemeente onder welke voorwaarden het plaatsen van zonnepanelen en windmolens in onze gemeente acceptabel is. Via gesprekken, bijeenkomsten en en enquêtes heeft de gemeente mogelijke voorwaarden getoetst bij inwoners en verschillende belangengroepen zoals grondeigenaren en organisaties op onder andere gebied van landbouw, natuur en cultuurhistorie. Het college heeft dinsdag 4 februari 2020 besloten de randvoorwaarden ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.
 
Kiki Hagen, wethouder Duurzaamheid: "Zonnevelden en windmolens zijn nodig voor onze ambitie De Ronde Venen klimaatneutraal in 2040. Met alleen zonnepanelen op daken redt de gemeente de duurzaamheidsambitie niet. Ik besef terdege de impact hiervan op ons landschap, onze natuur, onze landbouwgrond en de cultuurhistorische kwaliteiten. Daarom is de gemeente in gesprek gegaan met inwoners en andere belanghebbenden over de eisen en voorwaarden die gesteld moeten worden aan de komst van windmolens en zonnevelden. Hoe sparen we de natuur? Wat levert het op voor de omwonenden? Hoe zorgen we dat landbouwgrond blijft bestaan? Deze vragen hebben geleid tot voorwaarden voor onder meer inpassing in het landschap, behoud van bodemkwaliteit, financiële participatie en compensatie van natuurschade. Deze voorwaarden komen in onze gemeente bovenop de wettelijke eisen voor zonnevelden en windmolens." 
 
De raad behandelt het voorstel voorwaarden zonnevelden en windmolens naar verwachting in maart. U vindt de stukken voor behandeling door de raad op https://derondevenen.raadsinformatie.nl/dashboard.
Na het besluit van de gemeenteraad over randvoorwaarden gaat de gemeente met inwoners kijken welke gebieden kansrijk zijn voor plaatsing van windmolens en velden met zonnepanelen. Ontwikkelaars benaderen regelmatig de gemeente. Totdat de voorwaarden én zoekgebieden zijn vastgesteld, neemt de gemeente geen aanvragen in behandeling.
 
Meer informatie over duurzaamheid in De Ronde Venen vindt u op de website www.duurzaamderondevenen.nl. Daar kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief, zodat u van ontwikkelingen op de hoogte blijft.Laatst bewerkt op: 6 februari 2020 09:16

Bron: Ingezonden stukken

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Voorstel extra voorwaarden voor zonnevelden en windmolens naar raad

Sinds het voorjaar van 2018 onderzoekt de gemeente onder welke voorwaarden het plaatsen van zonnepanelen en windmolens in onze gemeente acceptabel is. Via gesprekken, bijeenkomsten en en enquêtes heeft de gemeente mogelijke voorwaarden getoetst bij inwoners en verschillende belangengroepen zoals grondeigenaren en organisaties op onder andere gebied van landbouw, natuur … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: