001 - Escaperoom aglemeen
Ruimte voor ondernemers langs N201 Aalsmeer

Ruimte voor ondernemers langs N201 Aalsmeer


Geplaatst op: 12 februari 2020

Het college van B en W van gemeente Amstelveen wil samen met grondeigenaren rond de N201 vlakbij het fastfood restaurant en aansluitend aan bedrijventerrein De Loeten een nieuw bedrijventerrein ontwikkelen. Dit is nodig omdat er geen ruimte meer is voor de vestiging of uitbreiding van lokale en regionale bedrijven in deze regio. Bovendien wil Amstelveen ruimte kunnen bieden aan bedrijven die momenteel op bedrijventerrein Legmeer zijn gevestigd en willen verhuizen. Op de concept-startnotitie van het plan kan nu worden gereageerd.
 
De grond langs de noord- en zuidkant van de N201 in Amstelveen heeft de gemeente al sinds 2010 op het oog. Wethouder Floor Gordon (ruimtelijke ordening en economische zaken): “Nu de economie floreert, stemt de Provincie Noord-Holland in met de ontwikkeling van een nieuw en duurzaam Bedrijventerrein Amstelveen-Zuid (BTAZ). Dat is belangrijk voor de groei en verplaatsing van lokale en regionale bedrijven.” Voor bedrijventerrein Legmeer werkt het Amstelveense college van B en W momenteel aan een visie op de transformatie van het gebied naar een dynamische woon- en werkomgeving. Met buurgemeente Uithoorn en buurtbeheer Legmeer is het plan gedeeld. Volgens collega-wethouder Jan Hazen (ruimtelijke ordening en economische zaken) van gemeente Uithoorn is het belangrijk dat we als regio voldoende ruimte hebben voor bedrijvigheid en dus werkgelegenheid. Wethouder Hazen: “BTAZ geeft daar een belangrijke impuls aan. Tegelijk profileren we Uithoorn als een prettige plek om te wonen. Een groene bufferzone tussen de woonwijk Legmeer en het BTAZ-terrein is een oude afspraak met buurgemeente Amstelveen die zij ook gaan nakomen. Gelet op de goede samenwerking tussen beide gemeenten heb ik er alle vertrouwen in dat deze zone in overleg met de bewoners wordt gerealiseerd.”
 
Uithoornlijn en groen
De toekomstige tram van de Uithoornlijn loopt via het tracé van de oude spoorbaan dwars over het nieuwe beoogde bedrijventerrein en over de N201 naar Uithoorn. In het plangebied reserveert de gemeente Amstelveen ruimte voor een OV-halte. Op het bedrijventerrein is veel ruimte voor groen. Het gaat om 10% van het gebied. Tussen de zuidkant van BTAZ en de woningen in Uithoorn komt een groene zone.
 
Inloopavond
Het plan is beschreven in een concept-startnotitie. Hierin staan de grenzen van het gebied en voorwaarden waarmee grondeigenaren en gemeente rekening moeten houden. Denk aan milieu, veiligheid en bereikbaarheid. Omwonenden en andere geïnteresseerden kunnen inhoudelijk reageren op het plan. Dat kan van 13 februari tot en met 12 maart 2020 en tijdens de inloopavond op dinsdag
25 februari in wijkcentrum Westend in Amstelveen waar ook vertegenwoordigers van de gemeente Uithoorn aanwezig zijn. 
 
Indien de gemeenteraad de definitieve startnotitie vaststelt, kan de gemeente starten met de bestemmingsplanprocedure. De concept-startnotitie en meer info is te vinden op www.amstelveen.nl/BTAZ.Laatst bewerkt op: 12 februari 2020 15:04

Bron: Ingezonden stukken

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Ruimte voor ondernemers langs N201 Aalsmeer

Het college van B en W van gemeente Amstelveen wil samen met grondeigenaren rond de N201 vlakbij het fastfood restaurant en aansluitend aan bedrijventerrein De Loeten een nieuw bedrijventerrein ontwikkelen. Dit is nodig omdat er geen ruimte meer is voor de vestiging of uitbreiding van lokale en regionale bedrijven in … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: