001 - Escaperoom aglemeen
Eerste besluit genomen voor verbeteringen van het recreatiegebied Vinkeveen

Eerste besluit genomen voor verbeteringen van het recreatiegebied Vinkeveen


Geplaatst op: 13 mei 2020

Het dagelijks bestuur van recreatieschap Stichtse Groenlanden heeft het ontwikkelplan voor de Vinkeveense Plassen vastgesteld en de gemeente De Ronde Venen en betrokken partijen daarvan in kennis gesteld. Het eerste besluit voor de verbetering van het recreatiegebied de Vinkeveense Plassen is daarmee genomen. In dit plan staat beschreven hoe het recreatiegebied in de komende jaren verbeterd kan worden en onder welke voorwaarden.

Uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland heeft in opdracht van het recreatieschap een aantal mogelijke toekomstbeelden voor het recreatieaanbod van de Vinkeveense Plassen uitgewerkt in zogenaamde scenario’s. Daarbij is nauw samengewerkt met de gemeente De Ronde Venen, en overleg gevoerd met bewoners, ondernemers en maatschappelijke groepen uit het gebied. Er is vooral gesproken over de zandeilanden in de plassen. Het recreatieschap wil op de eilanden het recreatief aanbod vergroten en beter laten aansluiten bij de behoefte van bezoekers. Bij de invulling van de maatregelen wordt zover mogelijk rekening gehouden met verschillende en soms tegenstrijdige belangen zoals natuur, woongenot en economie.

Uitvoering afhankelijk van bestemmingsplan
Uit diverse bijeenkomsten en overleggen is een aantal mogelijke ontwikkelscenario’s naar voren gekomen en aan het bestuur van het recreatieschap voorgelegd. Het bestuur heeft gekozen voor het scenario waarbij de huidige recreant als uitgangspunt is genomen en voor ondernemers een jaar-rond exploitatie op de zandeilanden mogelijk wordt gemaakt. In het gebied worden zones aangegeven waar recreatieve ontwikkelingen mogelijk worden en waar natuur de boventoon voert. Verder worden de voorzieningen op de zandeilanden gemoderniseerd en de entrees naar het gebied beter vindbaar en herkenbaar gemaakt. Het recreatieschap heeft het gekozen ontwikkelscenario aan gemeente De Ronde Venen aangeboden. Aan de gemeente is gevraagd om het ontwikkelscenario in haar beleid mogelijk te maken. De gemeente werkt op dit moment aan een nieuw bestemmingsplan, waar de Vinkeveense Plassen ook onder vallen. Pas na vaststelling van het bestemmingsplan kan een groot deel van het ontwikkelscenario daadwerkelijk uitgevoerd worden.

Programma 2019-2024 Vinkeveense Plassen
In 2019 heeft het recreatieschap een programma 2019-2024 opgesteld met daarin het voorstel om recreatieve ontwikkelingen en mogelijkheden voor recreatieondernemers uit te werken, samen met belanghebbenden in het gebied. Het programma heeft als ambitie om van de Vinkeveense Plassen een toekomstbestendig (water)recreatiegebied te maken. Dit gebeurt aan de hand van drie pijlers: de basis op orde, maatschappelijke verbreding en de recreatieve ontwikkeling van de zandeilanden.

Het vastgestelde ontwikkelplan past binnen de pijler van de recreatieve ontwikkeling van de Vinkeveense Plassen. Het recreatieschap wil het gebied makkelijker vindbaar en aantrekkelijker maken voor de recreant. Daarvoor kijkt het recreatieschap naar de laatste trends en ontwikkelingen op gebied van vrijetijdsbesteding.


Laatst bewerkt op: 13 mei 2020 19:35

Bron: Ingezonden stukken

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Eerste besluit genomen voor verbeteringen van het recreatiegebied Vinkeveen

Het dagelijks bestuur van recreatieschap Stichtse Groenlanden heeft het ontwikkelplan voor de Vinkeveense Plassen vastgesteld en de gemeente De Ronde Venen en betrokken partijen daarvan in kennis gesteld. Het eerste besluit voor de verbetering van het recreatiegebied de Vinkeveense Plassen is daarmee genomen. In dit plan staat beschreven hoe het … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: