HandjeHelpen
De Ronde Venen wil aan de slag met inwonerjury’s

De Ronde Venen wil aan de slag met inwonerjury’s


Geplaatst op: 22 mei 2020

De coalitie benadrukt in haar coalitieakkoord ‘Met de blik naar buiten, verbindend, innovatief en ondernemend’ het belang van inwonerparticipatie. De raad verzocht met een motie de inzet inwonerjury's uit te werken. Een inwonerjury bestaat uit een groep willekeurig geselecteerde inwoners die de raad adviseren bij belangrijke besluiten. Na intern onderzoek naar participatie bij gemeentelijke projecten en een raadsbijeenkomst over Participatie en democratie, ligt er dan nu een voorstel hoe de raad inwonerjury’s kan gaan inzetten. Met het voorstel om de Transitievisie Warmte als eerste onderwerp aan een inwonerjury voor te leggen.

Wethouder Kiki Hagen: "In de Ronde Venen kun je spreken van betrokken inwoners bij het politieke besluitvormingsproces. Zo is het opkomstpercentage bij de verkiezingen al jaar en dag hoger dan 60%. Aanvullend hierop brengt het college nu de inwonersjury. De gelote jury is ondersteunend aan de gemeenteraad. De gemeenteraad kan complexe vraagstukken voorleggen aan die inwoners die er in hun dagelijks leven veel mee te maken krijgen. Het geeft verschillende inzichten op ingewikkelde dossiers. De steeds wisselende samenstelling van deze jury’s zijn een verrijking. Democratische vernieuwing in De Ronde Venen!"

Op verzoek van de raad verdiept een inwonerjury zich in een specifiek onderwerp – al dan niet met behulp van experts. Ze gaan vervolgens met elkaar de dialoog aan (deliberatie) en komen met een zwaarwegend advies aan de raad. 

Hagen vervolgt: “Ik denk dat de Transitievisie Warmte een goed onderwerp is voor een inwonerjury. Het is een complex onderwerp met grote impact voor alle inwoners van de gemeente De Ronde Venen. De wijze van invoeren van de transitie is een belangrijk besluit van de raad. En een advies van een goed geïnformeerde dwarsdoorsnede van de inwoners van de gemeente De Ronde Venen kan de raad helpen dit lastige besluit te nemen. Maar het is uiteraard aan de raad of ze een inwonerjury hiervoor willen inzetten.” 

De raad behandelt het voorstel aanpak Inwonerjury’s naar verwachting in de raad van 2 juli. De commissiebehandeling vinden dan in juni plaats. U vindt het voorstel dan op de website van de gemeente (www.derondevenen.nl) bij de raadsagenda. 

 


Laatst bewerkt op: 22 mei 2020 02:52

Bron: Ingezonden stukken

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

De Ronde Venen wil aan de slag met inwonerjury’s

De coalitie benadrukt in haar coalitieakkoord ‘Met de blik naar buiten, verbindend, innovatief en ondernemend’ het belang van inwonerparticipatie. De raad verzocht met een motie de inzet inwonerjury's uit te werken. Een inwonerjury bestaat uit een groep willekeurig geselecteerde inwoners die de raad adviseren bij belangrijke besluiten. Na intern onderzoek … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: