001 - Escaperoom aglemeen
Financiën gemeente staan onder druk

Financiën gemeente staan onder druk


Geplaatst op: 28 mei 2020

De druk op de financiën van de gemeente De Ronde Venen neemt toe. Vorig jaar kwamen daar al de eerste signalen voor. Als gevolg van de coronacrisis is de druk verder toegenomen. Het college stelt de gemeenteraad voor punten te benoemen die belangrijk zijn en op basis daarvan de begroting op te stellen. Dat schrijft het college van B en W in de kaderbrief aan de gemeenteraad. De gemeenteraad spreekt in zijn vergadering van juli over de kaderbrief.   

Gebruikelijk is dat het college in het voorjaar een kadernota maakt, als voorloper van de begroting. ,,Gezien de coronacrisis ligt het niet voor de hand nu een kadernota te maken. Er zijn te veel onduidelijkheden en ontwikkelingen gaan snel. Daarom is besloten, net zoals in veel andere gemeenten, een kaderbrief te maken waarin op hoofdlijnen staat hoe we de begroting willen gaan opstellen’’, zegt wethouder Alberta Schuurs (Financiën).

Hogere uitgaven, minder inkomsten

De Ronde Venen is niet de enige gemeente waar financiën onder druk staan. Veel gemeenten hebben te maken met hogere uitgaven voor jeugd en bijstand, extra kosten als gevolg van de coronacrisis en minder inkomsten uit leges. Schuurs: ,,We gaan er vanuit dat we de extra uitgaven die we nu hebben gemaakt in verband met de coronacrisis vergoed krijgen. Over vergoeding van kosten die in de toekomst op ons afkomen als gevolg van corona is nog niets te zeggen. Daarover praat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) namens alle gemeenten met het Rijk.’’

Keuzes maken

De afgelopen jaren heeft de gemeente gewerkt aan het gezond houden van de financiën. Zonder de lokale belastingen te verhogen bleven de reserves (de spaarpot) stabiel. De huidige situatie dwingt echter tot keuzes. Alles uitvoeren zoals gepland én de financiële gevolgen van de coronacrisis opvangen is niet mogelijk. Daarom stelt het college de gemeenteraad voor uitgangspunten te benoemen die belangrijk zijn en op basis daarvan de begroting op te stellen. 

Focus op lange termijn en uitgaan van eigen kracht

Als uitgangspunten noemt het college onder andere de focus op de lange termijn. Zaken van een lange adem op het gebied van bouwen en onderhoud van bruggen en wegen lopen zoveel mogelijk door. Het college wil de goede, sociale, economische en fysieke infrastructuur behouden en kapitaalvernietiging voorkomen. B en W gaan uit van eigen kracht van inwoners, ondernemers en organisaties en willen zelfredzaamheid zoveel mogelijk stimuleren. Als derde uitgangspunt geldt dat het wettelijk minimaal noodzakelijke en wat de veiligheid vereist wordt uitgevoerd. 

Financiële uitdaging

Wethouders Schuurs: ,,Enkele maanden geleden was al duidelijk dat we voor een flinke financiële uitdaging stonden. De coronacrisis heeft die vergroot. Samen met de gemeenteraad zijn de afgelopen maanden mogelijkheden bekeken hoe we de begroting voor komend jaar, maar ook voor de jaren daarna, sluitend kunnen krijgen. Dat heeft geleid tot een aantal oplossingsrichtingen die we de komende tijd uitwerken. Het is onze taak dat goed te doen en te zorgen voor sluitende begrotingen voor de komende jaren’’.

Behandeling kaderbrief

De gemeenteraad bespreekt de kaderbrief op 2 juli. Onderdeel van de bespreking zijn de algemene beschouwingen van de fracties in de gemeenteraad. Daarin geven de fracties op hoofdlijnen aan hoe ze tegen het gemeentelijk beleid aankijken. Voorafgaand aan de raadsvergadering wordt de kaderbrief in de raadscommissies van juni behandeld.


Laatst bewerkt op: 28 mei 2020 16:28

Bron: Ingezonden stukken

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Financiën gemeente staan onder druk

De druk op de financiën van de gemeente De Ronde Venen neemt toe. Vorig jaar kwamen daar al de eerste signalen voor. Als gevolg van de coronacrisis is de druk verder toegenomen. Het college stelt de gemeenteraad voor punten te benoemen die belangrijk zijn en op basis daarvan de begroting … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: