001 - Escaperoom aglemeen
Ronde Venen Belang: “Geef geen geld uit dat je niet hebt”

Ronde Venen Belang: “Geef geen geld uit dat je niet hebt”


Geplaatst op: 10 juni 2020

Tijdens de raadsvergadering van 4 juni jl. zijn een aantal onderwerpen besproken.  De coalitiepartijen CDA, VVD en D66 lijken de schijn op te houden dat het geld van de gemeente tegen de plinten op klotst. Met het grootste gemak werd goedkeuring gegeven aan 2,5 miljoen aan uitgaven. Dit ondanks een tekort van 700.000 euro in 2019 en een reeds voorzien tekort van 2 miljoen euro in 2020. Een motie van Ronde Venen Belang om alle uitgaven nog eens tegen het licht te houden en indien niet direct noodzakelijk deze even op te schorten vond dan ook geen draagvlak bij de coalitiepartijen. 

Onderzoek verkeersstructuur inruilen voor referendum in Vinkeveen 

Het eerste voorstel wat werd besproken is een onderzoek naar de verkeersstructuur in Vinkeveen voor € 145.000. De coalitiepartijen CDA, VVD en D66 stemden unaniem in met dit voorstel, waarbij ook de variant van een westelijke rondweg om Vinkeveen onderzocht moet worden. Iets wat de provincie al diverse keren heeft afgewezen en waar in Vinkeveen geen draagvlak voor is. De fractie van Ronde Venen Belang vroeg zich af of het zin heeft om iets te onderzoeken waarvan je weet dat er geen of weinig draagvlak voor is onder Vinkeveners. Daarnaast is de provincie vooralsnog tegen. Veel beter zou het zijn om eerst te weten wat de provincie wil en of toestaat en om nog een keer goed te kijken naar nut- en noodzaak. Het allerbeste zou zijn, wat Ronde Venen Belang betreft, een Vinkeveens referendum te organiseren waarbij inwoners uit Vinkeveen zelf kunnen kiezen uit twee of drie varianten.

Nieuw afvalplan: 1,4 miljoen bij het afval in de Kliko?

Het meest besproken voorstel van de avond was het grondstoffenplan 2020-2022. De huidige wethouder is de zoveelste wethouder die dit gerecyclede voorstel door de raad wilde loodsen. Het voorstel was om de grijze bak straks één keer in de vier weken op te halen en om tariefdifferentiatie (Diftar) in te voeren. Dus betalen per keer dat de grijze kliko geleegd wordt. De coalitiepartijen CDA, VVD en D66 steunden volmondig de wethouder, maar wilden de frequentie van 1 keer per 4 weken naar 1 keer per 3 weken brengen. Vooral de ommezwaai van het CDA en VVD is frappant. Nog geen half jaar geleden waren deze twee partijen nog mordicus tegen DIFTAR en nu bleken deze twee fracties opeens voorstander. Dit lijkt op een mooi staaltje coalitiepolitiek. Nu wel de wethouder steunen en een half jaar geleden de wethouder van de seniorenpartij afbranden met een vrijwel identiek plan. Wat Ronde Venen Belang betreft mocht het voorstel ook deze keer in de prullenbak.

De invoering vraagt om een gigantische investering van € 1,4 miljoen met kapitaallasten. Daarvan zegt Ronde Venen Belang: in deze onzekere, tijd niet doen! Het verminderen van de ophaalfrequentie vindt Ronde Venen Belang prima. Zeker als dit bijdraagt aan een betere afvalscheiding. Inwoners die hier niet mee uitkomen kunnen een tweede bak aanvragen en dan daarvoor extra betalen. Dit lijkt Ronde Venen Belang een veel makkelijker en goedkopere oplossing dan DIFTAR.

DIFTAR leidt tot meer zwerfafval, afvaldumping en mogelijke technische problemen. Een ander onderdeel van het plan bevatte veel investeringen om afvalscheiding bij hoogbouw mogelijk te maken. De fractie van Ronde Venen Belang diende samen met Lijst 8, CU/SGP en de Seniorenpartij een amendement in. In dit amendement stelden deze fracties voor om de grijze kliko eens per 4 weken op te halen en geen DIFTAR in te voeren. Met dit amendement kon de investering van 1,4 miljoen euro achterwege blijven en zou het afvalscheidingspercentage met 4% minder stijgen. Ronde Venen Belang vroeg zich samen met de andere indieners van het amendement oprecht af: als het doel 75% afvalscheiding is, waarom dan voor die laatste 4 procent zoveel extra geld uitgeven? Dat is in deze onzekere tijd niet uit te leggen aan onze inwoners.

Bijna 1 miljoen voor een nieuwe pont of deze renoveren tegen een veel lager bedrag? 

Als klap de vuurpijl moest er bijna een miljoen voor een nieuwe veerpont in Nessersluis beschikbaar worden gesteld, terwijl de pont recent gerenoveerd is en nog een paar jaar mee kan. Die paar jaar zouden kunnen worden gebruikt om alternatieven voor een elektrische motor te onderzoeken. Ook dit voorstel werd aangenomen. 

Motie uitgaven even niet te doen, totdat er financiële zekerheid bestaat niet gesteund door ander fracties

Alle besproken raadsvoorstellen opgeteld bleken deze goed voor bijna 2,5 miljoen euro. Nog afgezien van de CORONA-crisis kampt de gemeente met aanzienlijke tekorten. Over het jaar 2019 kwam de gemeente 700.000 euro tekort. Voeg daarbij het reeds voorziene tekort in 2020 van 2 miljoen euro, dan is duidelijk dat de gemeente De Ronde Venen niet financieel gezond is. Voeg daarbij dat de reservepositie van de gemeente in een half jaar tijd met 5 miljoen is afgenomen dan is de gemeente bewezen niet financieel gezond, maar juist ernstig ziek. 

In de raadsvergadering van juli wordt hierover gesproken en zullen de randvoorwaarden voor de begroting van 2021 worden vastgesteld. Om die reden diende de fractie van Ronde Venen Belang een motie in om alle uitgaven, waarvoor nog geen verplichting was aangegaan of nog niet in uitvoering was genomen op te schorten. Hiervoor was geen steun. 

Fractievoorzitter Maarten van der Greft verwoordde dit als volgt: “Het is makkelijk over geld uitgeven te praten als je als politicus elke maand je geld gestort krijgt. Voor veel van onze inwoners is iedere maand geld gestort krijgen niet altijd zo vanzelfsprekend meer. In deze tijd van onzekerheid voor ondernemers en inwoners moeten we als gemeente geen geld uitgeven waarvan we nu al weten dat we het in de toekomst niet meer hebben.”

Je zou verwachten dat het college met de slechte financiële positie vanwege Corona en de grote onzekerheid daardoor, financieel een stuk voorzichtiger zou zijn, maar niets is minder waar. Ronde Venen Belang heeft de afgelopen maanden meerdere malen aangegeven dat wij een herijking wilden van de onderwerpen die nog op de agenda stonden. Zodat deze onderwerpen opnieuw konden worden bekeken.

Ronde Venen Belang bleek echter een roepende in de woestijn. De coalitie deed alsof er niets aan de hand was en is. Ronde Venen Belang is dan ook benieuwd naar de discussie volgende maand tijdens de behandeling van de jaarrekening 2019 (tekort 700.000 euro) en de bespreking van de uitgangspunten voor de begroting 2021 (voorzien tekort al 2 miljoen euro). Dan moet er worden gekeken hoe de gemeente uit deze slechte financiële positie moet komen. Maarten van der Greft: “Dan zal ongetwijfeld ook blijken dat men een maand eerder niet zo makkelijk zoveel geld had moeten uitgeven.”


Laatst bewerkt op: 10 juni 2020 09:42

Bron: Ingezonden stukken

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Ronde Venen Belang: “Geef geen geld uit dat je niet hebt”

Tijdens de raadsvergadering van 4 juni jl. zijn een aantal onderwerpen besproken.  De coalitiepartijen CDA, VVD en D66 lijken de schijn op te houden dat het geld van de gemeente tegen de plinten op klotst. Met het grootste gemak werd goedkeuring gegeven aan 2,5 miljoen aan uitgaven. Dit ondanks een … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: