001 - Escaperoom aglemeen
Nieuwe elektrische veerpont Nessersluis

Nieuwe elektrische veerpont Nessersluis


Geplaatst op: 12 juni 2020

Bij Nessersluis komt een nieuwe, volwaardige veerpont over de Amstel. Daarmee lijkt een einde te zijn gekomen aan een lange politieke discussie over wel of niet renoveren, wel of geen diesel als brandstof en de vervanging door een eenvoudige fiets- en voetgangerspont. Afgelopen week stelde de gemeenteraad een aanvullend investeringsbudget beschikbaar van € 490.000 om de huidige autoveerpont te vervangen door een nieuw exemplaar. Dit bedrag komt bovenop het eerder beschikbaar gestelde budget van € 420.000. Via het doorlopen van een verplichte Europese aanbesteding een Europese kan eindelijk vaart gemaakt worden met de bouw van de nieuwe pont. 

Regulier onderhoud

Met alleen regulier onderhoud blijft de veerpont niet in de vaart. De afgelopen jaren zijn diverse onderdelen van de veerpont. Jaarlijks ging het om ongeveer € 15.000 aan meerkosten en in het jaar dat de pont gekeurd moest worden, heeft de gemeente ca. € 50.000 aan kosten gemaakt. Daarmee voldoet de veerpont amper aan de minimale ARBO eisen voor zowel het personeel als voor de gebruikers van de veerpont.

Provincies niet thuis

Het college van b en w noemde de veerpont een gewenste voorziening. die veelvuldig wordt gebruikt. Jaarlijks gaat het om ongeveer 25.000 motorvoertuigen, ruim 50.000 fietsers en meer dan 8.000 voetgangers. In een eerder stadium heeft de gemeente aan de provincie Noord-Holland en de provincie Utrecht gevraagd om een financiële bijdrage te leveren aan onze veerpont. De reactie hierop was negatief. Zij zagen het als het in stand houden van een al aanwezige voorziening en daarvoor wordt geen subsidie beschikbaar gesteld. Er wordt alsnog een nieuwe subsidieaanvraag voorbereid.

“Nieuwe pont is doorbraak”

CDA-raadslid Coos Brouwer: “Het heeft lang geduurd, maar er is nu sprake van meerwaarde door de aandacht voor duurzaam energieverbruik en het milieu. Daar zijn we als gemeente ook op andere terrein druk mee bezig. Daarmee nemen we onze eigen verantwoordelijk en schuiven we niet alleen gemakkelijk door naar bedrijven en inwoners. Er is sprake van een belangrijke doorbraak voor de reguliere gebruikers en recreanten en het een nieuwe, elektrische pont kan bovendien bijdragen als toeristische trekpleister.”

Er is een lange voorgeschiedenis. In de gemeenteraad van december 2015 is het voorstel van het renoveren van de veerpont Nessersluis aan de orde geweest. Door een amendement van CDA, VVD en Ronde Venen Belang werd toen met 14 stemmen voor en 12 tegen besloten de huidige veerpont te vervangen door een nieuw exemplaar. D66, Lijst 8 Kernen, PvdA-GL, ChristenUnie-SGP en de eenmansfractie van Lijst 30-11 stemden destijds tegen een nieuwe veerpont. 

Politieke keuze standvastig

In 2017 leek de politieke voorkeur alsnog uit te gaan voor renovatie, begin 2019 kwam opnieuw de variant van nieuwbouw aan de orde. Opvallend is dat van de toenmalige voorstanders van een nieuw veerpont in 2015 afgelopen week alleen het CDA dezelfde politieke keuze maakte. In de campagne voor de raadsverkiezingen in 2018 had het CDA het belang van een nieuwe veerpont opnieuw aangegeven. De fracties van VVD en RVB haakten vorige week op het beslissende moment alsnog af, evenals de eenmansfractie van CU-SGP. De fractie van D66 bleek nu wel voorstander te zijn van een nieuwe veerpont en dat gold ook voor PvdA-GL. 

Tarievenstructuur

De PvdA-GL diende samen met het CDA en D66 een amendement in om het gesprek met de exploitant aan te gaan over een nieuwe tarievenstructuur. Die wens had de PvdA-GL al in 2015 uitgesproken, maar stond toen deze fractie politiek alleen. Een eventuele tariefverhoging biedt de mogelijkheid om deze deels ten gunste te laten komen aan de dekking van de rente- en afschrijvingslasten. Ook de Seniorenpartij en Lijst 8 Kernen steunden de aankoop van de nieuwe veerpont.

Duurzaamheid

Bewoners van Nessersluis gaven via een schriftelijke inspraakreactie aan graag verlost te willen worden van de vervuilende en veel herrie makende dieselmotor op de veerpont. “De aanschaf duurt erg lang maar dit heeft ook een voordeel gehad: duurzaamheid is veel meer een item geworden!” Het nieuwe vaartuig wordt voorzien van accu’s. Buurtbewoner R. Goedknegt riep op om in overleg met de bouwer van de elektrisch aangedreven pont te komen tot nog minder milieubelasting in de exploitatie van de nieuwe pont. 


Laatst bewerkt op: 12 juni 2020 10:21

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Nieuwe elektrische veerpont Nessersluis

Bij Nessersluis komt een nieuwe, volwaardige veerpont over de Amstel. Daarmee lijkt een einde te zijn gekomen aan een lange politieke discussie over wel of niet renoveren, wel of geen diesel als brandstof en de vervanging door een eenvoudige fiets- en voetgangerspont. Afgelopen week stelde de gemeenteraad een aanvullend investeringsbudget … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: