HandjeHelpen
Een sociale huurwoning zoeken verandert

Een sociale huurwoning zoeken verandert


Geplaatst op: 16 juni 2020

Vijftien gemeenten en veertien corporaties in de regio’s Amstelland-Meerlanden, Amsterdam en Zaanstreek-Waterland werken samen aan een nieuwe verdeling van sociale huurwoningen. Er wordt een puntensysteem geïntroduceerd waarbij naast inschrijftijd ook  actief zoeken en specifieke omstandigheden een rol gaan spelen. Daarmee willen gemeenten en corporaties woningzoekenden een extra steun in de rug geven. 

Waarom een nieuwe manier van verdelen?

De verandering is nodig om huishoudens met een dringende verhuiswens meer kans op een woning te geven. Het voorstel bevat nieuwe regels die beter rekening houden met woningzoekenden die hard een woning nodig hebben. De nieuwe manier van verdelen geeft deze woningzoekenden een extra steun in de rug, maar we lossen de schaarste aan woningen er niet mee op. 

In Uithoorn en de Kwakel worden daarom in de komende jaren ook ongeveer 250 sociale huurwoningen bijgebouwd. Daarnaast zet de gemeente in op het vergroten van het aanbod sociale huurwoningen door het bevorderen van de doorstroming. “Dit doen wij door bijvoorbeeld bij nieuwe sociale huurwoningen voorrang te geven aan inwoners uit de gemeente Uithoorn en ouderen uit de gemeente voorrang te geven op een passende woning met behulp van de regeling “van groot naar beter”. Daarnaast beogen wij de doorstroming te bevorderen door in te zetten op de realisatie van middeldure huurwoningen en goedkope koopwoningen”, geeft wethouder Hans Bouma aan.

Wacht-, zoek- en situatiepunten

Het nieuwe systeem werkt met punten. De huidige inschrijftijd wordt omgezet naar wachtpunten. Wachtpunten zijn de basis en lopen altijd door. Nieuw zijn straks de zoekpunten en situatiepunten. De bedoeling van zoekpunten is om mensen die actief zoeken meer kans te geven. Hiermee wordt de kans, om in aanmerking te komen voor een woning, voor starters en jongeren vergroot. Situatiepunten bouwt iemand alleen op als diegene voldoet aan specifieke omstandigheden. De omstandigheden zijn: relatiebreuk met kinderen , met je kinderen bij een ander huishouden inwonen en problematisch thuiswonende jongeren. Op basis van inschrijftijd, zoekduur en omstandigheden wordt een puntenaantal opgebouwd. Dit puntenaantal is bepalend voor de toewijzing van de woning.

“Het mooie van het nieuwe toewijzingssysteem is de balans die ontstaat tussen de verschillende groepen woningzoekenden. Nu is het zo hoe ‘langer je wacht’. Straks is het ook ‘hoe harder je zoekt ’en ‘hoe harder je de woning nodig hebt”, aldus Bert Halm, bestuursvoorzitter Eigen Haard

Het systeem met urgentie blijft bestaan. Ook de passendheidscriteria (inkomen en gezinsgrootte) en de voorrangslabels veranderen niet. 

Inspraak en meer informatie

Van 2 juni tot en met 28 juli 2020 kunnen inwoners een reactie geven op het voorstel. Alle informatie over het voorstel is te vinden op socialehuurwoningzoeken.nl. U kunt een eventuele zienswijze sturen naar gemeente@uithoorn.nl of per post aan Gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. Graag onder vermelding van 2020-045962.

Daarnaast ligt het voorstel tevens ter inzage in het gemeentehuis. Alleen op afspraak kunnen deze worden ingezien. 


Laatst bewerkt op: 16 juni 2020 19:12

Bron: Ingezonden stukken

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Een sociale huurwoning zoeken verandert

Vijftien gemeenten en veertien corporaties in de regio’s Amstelland-Meerlanden, Amsterdam en Zaanstreek-Waterland werken samen aan een nieuwe verdeling van sociale huurwoningen. Er wordt een puntensysteem geïntroduceerd waarbij naast inschrijftijd ook  actief zoeken en specifieke omstandigheden een rol gaan spelen. Daarmee willen gemeenten en corporaties woningzoekenden een extra steun in de … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: