001 -Family

Gemeente De Ronde Venen grote geldzorgen, 15.5 miljoen tekort


Geplaatst op: 10 september 2011

Het college van B en W is geschokt door de uitkomsten van een onderzoek dat door bureau DHV is verricht naar de gemeentelijke projectenportefeuille. Uit het onderzoek van DHV blijkt klip en klaar dat het niet mogelijk is alle gemeentelijke projecten uit te voeren die op stapel staan. Hard ingrijpen is wat het college van B en W betreft noodzakelijk.

In het beleidsplan ‘Kernachtig verbinden' geeft het college aan ‘een betere sturing en rapportage, qua haalbaarheid en realisme, zowel financieel als qua planning' te willen op de grote gemeentelijke projecten. Gezien het complexe karakter van het onderwerp en de aanhoudend matige marktomstandigheden is het onafhankelijke onderzoeksbureau DHV ingeschakeld. Kernvraag die DHV heeft meegekregen is of de veronderstellingen waarop de projecten zijn gebaseerd nog wel marktconform en realistisch zijn en of het niveau van de informatieverstrekking aan het bestuur wel adequaat is.

DHV heeft vorige week haar bevindingen gepresenteerd. Uit het onderzoek van DHV blijkt dat het totaal van de grondexploitaties op grote ruimtelijke projecten naar beneden moet worden bijgesteld met een bedrag van ruim 15 miljoen euro. Dit wordt vrijwel volledig veroorzaakt door de projecten Marickenzijde en Estafetteproject wat in totaal voor 13 miljoen euro zorgt. De andere twee projecten zijn het Veenbad in Vinkeveen en het stationsproject in Mijdrecht voor ruim 2 miljoen euro. De financiële buffers zullen hiervoor volledig moeten worden aangesproken. Dit betekent dat de gemeente de komende jaren niet meer beschikt over een vrije reserve waaruit eenmalige investeringen kunnen worden gedaan.

Een tweede conclusie uit het onderzoek is dat de risico's, verbonden aan uitvoering van alle projecten, hoger zijn dan in het verleden ingeschat. De afgeslankte buffers zijn onvoldoende om de risico's van de uitvoering van alle projecten op te vangen. Om die reden zal de gemeente de opzet van projecten moeten aanpassen of projecten moeten schrappen.

Inwoners zullen vooralsnog in het dagelijks leven weinig of geen gevolgen merken van deze situatie. De reguliere dienstverlening als het onderhoud aan wegen, het ophalen van het vuil en het verstrekken van paspoorten wordt door de uitkomsten van het onderzoek niet aangetast. Deze zaken worden betaald uit de lopende begroting van de gemeente. De gemeente blijft verder werken aan bezuinigingen om de begroting voor 2012 sluitend te maken.

De conclusies van het rapport hebben het college geschokt. Op de huidige voet doorgaan met de projecten is onmogelijk, menen B en W. De komende drie maanden worden de projecten daarom zeer kritisch tegen het licht gehouden. Wat B en W betreft is hard ingrijpen noodzakelijk. Het college wil en kan op dit moment geen enkele duidelijkheid geven over het vervolg van de projecten.

B en W zijn tot de conclusie gekomen dat externe expertise noodzakelijk is om de problemen op te kunnen lossen. Met de gemeentesecretaris en de directeur Projecten is een time-out afgesproken. Er vinden gesprekken plaats met twee interim-managers die naar verwachting volgende week worden benoemd. Zij gaan deel uitmaken van het team dat de problemen gaat aanpakken.

Klik hier voor een reportage van Midpoint TV.

Reportage RTV Utrecht


De persconferentie staat online op YouTube, klik hier.

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Gemeente De Ronde Venen

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Gemeente De Ronde Venen grote geldzorgen, 15.5 miljoen tekort

Het college van B en W is geschokt door de uitkomsten van een onderzoek dat door bureau DHV is verricht naar de gemeentelijke projectenportefeuille. Uit het onderzoek van DHV blijkt klip en klaar dat het niet mogelijk is alle gemeentelijke projecten uit te voeren die op stapel staan. Hard ingrijpen … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: