HandjeHelpen
Voorbereidende werkzaamheden Uithoornlijn gestart

Voorbereidende werkzaamheden Uithoornlijn gestart


Geplaatst op: 2 juli 2020

Hoewel de daadwerkelijke bouw van de Uithoornlijn pas in 2021 start, vinden er al verschillende voorbereidende werkzaamheden plaats. Zo vraagt Dura Vermeer een omgevingsvergunning aan en voert de aannemer komende periode bodemonderzoeken en metingen uit. Daartoe vinden kap- en snoeiwerkzaamheden plaats op de spoordijk. Daarnaast worden kabels en leidingen verlegd. 

Vooronderzoeken: juni-oktober 2020

Dura Vermeer werkt op dit moment het ontwerp van de Uithoornlijn en de bijbehorende planning uit. Om tot het juiste ontwerp te komen, vinden er komende periode verschillende bodemonderzoeken en metingen plaats in het Amstelveense deel van het tracé (tussen de N201 en de J.C. van Hattemweg) en op de spoordijk vanaf de Randweg tot aan de aansluiting op de busbaan.

Om het uitvoeren van de bodemonderzoeken mogelijk te maken, wordt het groen op de spoordijk verwijderd. Dit gebeurt na de schoolvakantie en buiten het broedseizoen. Het project is in gesprek met de gemeente op welke manier het verwijderde groen in de omgeving gecompenseerd kan worden. Omwonenden van de spoordijk ontvangen per brief informatie over deze werkzaamheden.

Verleggen kabels en leidingen: mei-december 2020

Om huishoudens en bedrijven te voorzien van gas, water en licht liggen er veel kabels en leidingen in de grond in en rond Uithoorn. Een deel van deze ondergrondse infrastructuur doorkruist het toekomstig tracé van de Uithoornlijn. Tot eind dit jaar wordende cruciale kabels en leidingen verlegd.

Aanvraag omgevingsvergunning

Dura Vermeer start eind 2020 met de inrichting van een werkterrein en de aanleg van een bouwweg naar dit werkterrein vanaf de Zijdelweg. Op het werkterrein, dat achter de bestaande bedrijfslocaties nabij de oprit van de N201 richting Mijdrecht komt te liggen, komen bouwketen te staan en vindt opslag van grond, bouwmateriaal en –materieel plaats. Dura Vermeer vraagt een omgevingsvergunning voor het project aan bij de gemeente Amstelveen, waar de aanleg en inrichting van het bouwterrein en de bouwweg onderdeel van uitmaken.

Verplaatsen bushalte Burgemeester Kootlaan: voorjaar 2021

Om een soepele doorstroming van zowel de tram als de bus in de toekomst mogelijk te maken, wordt de huidige bushalte Burgemeester Kootlaan verplaatst richting de kruising met de Faunalaan. Naar verwachting vindt de aanleg van de nieuwe halte in het voorjaar van 2021 plaats. Directe omwonenden van de nieuwe halte worden apart geïnformeerd over de definitieve locatie van de bushalte.

Wilt u meer weten over de Uithoornlijn of de verschillende werkzaamheden? Kijk dan op www.uithoornlijn.nl. U kunt zich daar ook aanmelden voor de periodieke digitale nieuwsbrief.

 


Laatst bewerkt op: 2 juli 2020 18:03

Bron: Ingezonden stukken

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Voorbereidende werkzaamheden Uithoornlijn gestart

Hoewel de daadwerkelijke bouw van de Uithoornlijn pas in 2021 start, vinden er al verschillende voorbereidende werkzaamheden plaats. Zo vraagt Dura Vermeer een omgevingsvergunning aan en voert de aannemer komende periode bodemonderzoeken en metingen uit. Daartoe vinden kap- en snoeiwerkzaamheden plaats op de spoordijk. Daarnaast worden kabels en leidingen verlegd.  … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: