001 - Escaperoom aglemeen
Zienswijze Uithoorn op Ontwerp-Luchtvaartnota

Zienswijze Uithoorn op Ontwerp-Luchtvaartnota


Geplaatst op: 7 juli 2020

De gemeente Uithoorn onderschrijft de zienswijze die namens de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) is ingediend. Daarnaast hebben het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad de behoefte om ook zelf een zienswijze in te dienen. Daarin ligt de nadruk op verbetering van de leefbaarheid in Uithoorn en De Kwakel. De zienswijze is als volgt in een kernboodschap samengevat: 

“Voordat wij ingaan op de inhoud van de Ontwerp-Luchtvaartnota willen wij u er graag nogmaals op wijzen dat wij er, ook samen met onze partners binnen de BRS, al geruime tijd op aandringen dat eerder gemaakte afspraken over hinderbeperking eerst moeten worden nagekomen, voordat over groei kan worden gesproken. Een aantal van onze bewoners en wij hebben u deze hartenkreet uitgebreid toegelicht tijdens uw bezoek aan onze gemeente in augustus vorig jaar. Onze raad heeft dit standpunt in oktober 2019 na een uitgebreide maatschappelijke consultatie over uw groeivoornemen nogmaals bevestigd. Wij hebben u daar ook schriftelijk over geïnformeerd. 

Hinderbeperking die als gevolg van het Aldersakkoord (2008) is gerealiseerd of nog gerealiseerd moet worden, telt niet mee in maatregelen voor hinderbeperking bij eventuele groei. Wat ons betreft moet dan ook eerst duidelijk worden wat als ijkpunt wordt gehanteerd, groei vanaf welk punt en minder hinder ten opzichte van wat? Voor een groot deel van onze inwoners is minder hinder geen wens, maar een absolute noodzaak.

In de Luchtvaartnota wordt gesproken over een groeiverdienmodel. Er wordt geen maximum aantal vluchten meer genoemd, maar een groeipercentage van 1,5% . Tegelijkertijd wordt aangegeven dat de groei in balans moet zijn met de omgeving; een groei onder voorwaarden. Tot onze verbazing is de groeiruimte wel gedefinieerd, maar worden de voorwaarden pas in een later stadium uitgewerkt. Dat is de omgekeerde wereld wat ons betreft. Het heten niet voor niks ‘voor-waarden’. Met andere woorden: eerst moeten de voorwaarden concreet zijn voordat de groei aan de beurt is. Dit betekent feitelijk dat we geen stap verder zijn dan de aankondiging in uw brief van 5 juli vorig jaar. De zorg dat de combinatie van groei en hinderbeperking onrealistisch is, wordt hiermee verder aangewakkerd. Het proces van de afgelopen jaren geeft ons geen vertrouwen over toezeggingen met een open einde. Voor Uithoorn geldt: eerst zien dan geloven”. 

Naast deze kernboodschap wordt in de zienswijze ingegaan op de voor Uithoorn belangrijkste punten. Vervolgens is per hoofdstuk een aantal reacties gegeven. 

De volledige zienswijze van Uithoorn is te vinden in de raadsagenda via https://uithoorn.notubiz.nl/vergadering/750752/Gemeenteraad - extra 02-07-2020


Laatst bewerkt op: 7 juli 2020 11:57

Bron: Ingezonden stukken

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Zienswijze Uithoorn op Ontwerp-Luchtvaartnota

De gemeente Uithoorn onderschrijft de zienswijze die namens de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) is ingediend. Daarnaast hebben het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad de behoefte om ook zelf een zienswijze in te dienen. Daarin ligt de nadruk op verbetering van de leefbaarheid in Uithoorn en De Kwakel. … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: