001 - Escaperoom aglemeen
Reguliere route bouwverkeer Abcoude

Reguliere route bouwverkeer Abcoude


Geplaatst op: 16 september 2020

In de Stationsstraat van Abcoude worden in het nieuwbouwproject 'Tussen Gein & Angstel' 4 nieuwbouwwoningen gebouwd. Om de overlast van het bouwverkeer voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken, heeft de gemeente verschillende routes laten onderzoeken. Op basis van het onderzoek heeft het college van burgemeester en wethouders besloten het bouwverkeer via de reguliere route (Amsterdam Zuidoost, Nieuwe Amsterdamseweg, Kerkplein) naar de bouwplaats te laten rijden.

Om de nieuwbouwlocatie te bereiken met bouwverkeer hebben de aannemer en gemeente De Ronde Venen overlegd over mogelijke aanrijroutes. Belangrijkste aandachtspunten waren beperking van het risico op schade aan woningen, riolering en waarborging van de verkeersveiligheid, 

Aanvankelijk liep de beoogde ontsluiting van het bouwterrein via de Willem van Abcoudelaan, zodat het centrum werd ontzien. Hiervoor was een verkeersontheffing nodig. Inwoners van de Fortbuurt hebben hun zorgen geuit over de beoogde ontsluiting. Om alles goed te kunnen beoordelen heeft de gemeente extern advies ingewonnen bij Sweco en Goudappel Coffeng.

Geen ontheffing alternatieve route bouwverkeer

Vanwege de centrale ligging van het bouwproject, kent elke mogelijke bouwroute knelpunten. Op basis van de uitkomsten van het externe onderzoek heeft het college van burgemeester en wethouders besloten medewerking te verlenen aan de reguliere route (Amsterdam Zuidoost, Nieuwe Amsterdamseweg, Kerkplein) naar de bouwplaats.

Voor exceptioneel bouwverkeer is de route via het Amsterdam-Rijnkanaal als meest wenselijk aangemerkt.

Omwonenden van het bouwproject worden per brief over het besluit geïnformeerd.


Bron: Ingezonden stukken

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Reguliere route bouwverkeer Abcoude

In de Stationsstraat van Abcoude worden in het nieuwbouwproject 'Tussen Gein & Angstel' 4 nieuwbouwwoningen gebouwd. Om de overlast van het bouwverkeer voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken, heeft de gemeente verschillende routes laten onderzoeken. Op basis van het onderzoek heeft het college van burgemeester en wethouders besloten het bouwverkeer via … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: