001 - Escaperoom aglemeen
Financieel behoedzaam beleid in Programmabegroting 2021 Aalsmeer

Financieel behoedzaam beleid in Programmabegroting 2021 Aalsmeer


Geplaatst op: 30 september 2020

Uitgangspunt van het gemeentebestuur is een financieel solide en duurzaam beleid. De begroting en het structurele begrotingssaldo zijn meerjarig financieel sluitend. Deze programmabegroting is de eerste stap in het proces waarin het college en de gemeenteraad gezamenlijk toewerken naar een financieel evenwichtig meerjarenperspectief voor Aalsmeer. 

Om richting de toekomst de begroting sluitend te houden heeft de gemeenteraad bij de behandeling van de Kadernota deze zomer een motie aangenomen. Hiermee heeft de raad het college aangegeven langs welke lijnen verder in de toekomst tot een sluitende begroting kan worden gekomen. Dit is noodzakelijk voor het behouden van een toekomstbestendige, financieel gezonde positie van Aalsmeer. De coronacrisis zorgt voor onzekere tijden. Het is nog niet bekend welk impact dit richting de toekomst zal hebben. Ook daarom is behoedzaam financieel beleid belangrijk. 

In de begroting zijn de kleinere posten uit de Kadernota verwerkt. Dit levert een structurele besparing van €100.000 op. Het andere deel van de Kadernota sluit aan bij de oplossingsrichtingen uit motie RAP. De eerste uitkomsten daarvan worden verwerkt in de eerste begrotingswijziging. Bij de jaarrekening wordt de doorlichting van de reserves meegenomen. Dit zijn de stappen in het gezamenlijke proces van raad en college richting een evenwichtig meerjarenbeeld.


Bijlage
Programmabegroting 2021 Aalsmeer

Laatst bewerkt op: 30 september 2020 19:14

Bron: ingezonden stukken

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Financieel behoedzaam beleid in Programmabegroting 2021 Aalsmeer

Uitgangspunt van het gemeentebestuur is een financieel solide en duurzaam beleid. De begroting en het structurele begrotingssaldo zijn meerjarig financieel sluitend. Deze programmabegroting is de eerste stap in het proces waarin het college en de gemeenteraad gezamenlijk toewerken naar een financieel evenwichtig meerjarenperspectief voor Aalsmeer.  Om richting de toekomst de … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: