001 - Escaperoom aglemeen
PvdA/GroenLinks: Geen windmolens in gebieden met UNESCO Werelderfgoed-status

PvdA/GroenLinks: Geen windmolens in gebieden met UNESCO Werelderfgoed-status


Geplaatst op: 5 oktober 2020

De fractie van PvdA/GroenLinks heeft voor de motie gestemd om UNESCO Werelderfgoed uit te sluiten van de zoekgebieden voor windmolens in De Ronde Venen. Dit betekent dat er geen windmolens in het Gein komen. 

Fractievoorzitter Pieter Kroon: “We vinden het belangrijk dat er een zorgvuldig proces doorlopen wordt om te komen tot geschikte locaties voor zonnevelden en windmolens. Tegelijkertijd is het ook belangrijk dat er duidelijkheid is over op welke locaties dat absoluut niet kan. Met het aannemen van deze motie is dat voor het UNESCO Werelderfgoed duidelijk.” 

Integrale afweging bij vaststelling zoekgebieden

PvdA/GroenLinks staat achter het gekozen traject van de gemeente om eerst in gesprek te gaan met inwoners, en op basis daarvan begin volgend jaar een integrale afweging te maken bij de vaststelling van de zoekgebieden. Integraal, omdat daarbij wordt gekeken naar zowel de voorkeuren van inwoners, als naar de functies en kwaliteiten die gebieden hebben. Toch hebben we besloten om daar voor het UNESCO Werelderfgoed, en dus ook het Gein, op vooruit te lopen. 

De belangrijkste reden hiervoor is dat UNESCO Werelderfgoed een bijzonder stuk cultuurhistorisch landschap betreft dat behouden moet blijven. Om die reden is destijds de A6/A9 door het Gein ook niet doorgegaan en is er een verdiepte tunnelbak voor het spoor aangelegd. PvdA/GroenLinks vindt het Gein dan ook geen geschikte locatie voor windmolens. Veel inwoners deelden die mening, zo bleek uit de breed getekende petitie. 

Daarnaast is het zo dat vanuit het UNESCO Werelderfgoed zoveel beperkingen gelden dat windmolens daar sowieso vrijwel niet te realiseren zijn, of het nu in een zoekgebied terecht had gekomen of niet. De laatste reden is dat vele acties rond het Gein ervoor zorgde dat de zoektocht naar wel geschikte gebieden overschaduwd werd.  

Waar moeten zonnevelden en windmolens dan wel komen?

In totaal hebben we in De Ronde Venen 125 tot 305 hectare zonneveld nodig, afhankelijk van of er 20 of geen windmolens komen. Dit gecombineerd met energiebesparing, innovatie en maximale benutting van zon op dak is genoeg om als gemeente De Ronde Venen in 2040 klimaatneutraal te zijn. Deze ambitie blijft wat PvdA/GroenLinks betreft onverminderd staan. 

PvdA/GroenLinks roept inwoners daarom op om aan te geven waar zij wél mogelijkheden zien voor windmolens en/of zonnevelden, en waar niet. Dit kan via de digitale zonenwindkaart.nl en de bijeenkomsten hierover in de dorpen. Bij de vaststelling van de zoekgebieden wegen we die voorkeuren mee, samen met de functies en kwaliteiten die gebieden hebben. Dan kan gedacht worden aan of iets een natuurgebied, een weidevogelgebied of cultuurhistorisch landschap is. Maar ook of het technisch mogelijk is op een locatie en of het landschappelijk wel goed in te passen is. 

Pieter Kroon: “Bij de vaststelling van de zoekgebieden voor zonnevelden en windmolens, volgens planning begin 2021, maken we die integrale afweging. Het uitgangspunt van PvdA/GroenLinks is daarbij dat we klimaatdoelstellingen halen én de natuur en ons mooie landschap daarbij zoveel mogelijk ontzien.”


Laatst bewerkt op: 5 oktober 2020 17:55

Bron: Ingezonden stukken

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

PvdA/GroenLinks: Geen windmolens in gebieden met UNESCO Werelderfgoed-status

De fractie van PvdA/GroenLinks heeft voor de motie gestemd om UNESCO Werelderfgoed uit te sluiten van de zoekgebieden voor windmolens in De Ronde Venen. Dit betekent dat er geen windmolens in het Gein komen.  Fractievoorzitter Pieter Kroon: “We vinden het belangrijk dat er een zorgvuldig proces doorlopen wordt om te … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: