001 -Family
PvdA/GroenLinks : Windmolens moet je niet op voorhand uitsluiten

PvdA/GroenLinks : Windmolens moet je niet op voorhand uitsluiten


Geplaatst op: 26 oktober 2020

De fractie van PvdA/GroenLinks De Ronde Venen las afgelopen week met verbazing de oproep van Ronde Venen Belang om de hele gemeente uit te sluiten voor windmolens. De redenen die daarvoor gegeven worden schetsen een verkeerd en onrealistisch beeld. Wij willen hier dan ook graag op reageren. 

Ondemocratisch proces

Ronde Venen Belang stelt dat er door de Regionale Energiestrategieën sprake zou zijn van een ondemocratisch proces. Dit terwijl de gemeenteraad in 2016, ver voordat het woord Regionale Energiestrategie bestond, besloten heeft om klimaatneutraal te worden in 2040 en in 2017 besloten heeft om dat te doen met behulp van zonnevelden en windmolens. De reden hiervoor is dat dit de enige technieken zijn die nu grootschalig toe te passen zijn. De fractie van Ronde Venen Belang heeft daar toen ook mee ingestemd. 

Sinds die tijd zijn er bijeenkomsten geweest in de kernen, is samen met inwoners en organisaties gekomen tot randvoorwaarden voor zonnevelden en windmolens, en hebben inwoners nu de mogelijkheid om mee te praten over zoekgebieden. Daarbij gaat de gemeenteraad over de vaststelling van de zoekgebieden en volgens ons is de gemeenteraad nog altijd democratisch gekozen.  

Zonnevelden en windmolens zijn nodig

En laten we helder zijn: zonnevelden en windmolens zijn écht nodig. Ronde Venen Belang stelt dat er ingezet moet worden op windmolens op zee. Daar zet het Rijk echter al maximaal op in, rekening houdend met vis- en natuurgebieden op zee. Vanuit het klimaatakkoord is de opgave voor 2030 om 49 TWh aan wind op zee te realiseren. De opgave op land is 35 TWh voor wind en zon. Het gaat hier dan ook niet om of-of, maar om en-en. 

Daarnaast stelt Ronde Venen Belang dat de daken volop benut moeten worden. Dat moet natuurlijk, maar daar is ook gewoon rekening mee gehouden. De mogelijke opwekcapaciteit op dak is namelijk van de totale opgave voor zon/wind op land afgetrokken. Dat is overigens ook het geval voor energiebesparing door bijvoorbeeld isolatie en de mogelijke opwek van schone energie met nieuwe innovatieve methoden. Daar rekening mee houdend blijft er 125-305 hectare zonneveld nodig in De Ronde Venen, afhankelijk van of er 20 of geen windmolens in de gemeente komen. Het alternatief van alleen kleinschalige zonnevelden dat Ronde Venen Belang schetst is dan ook niet realistisch. 

Ten aanzien van het alternatief van kernenergie is het probleem dat het veel duurder is dan energie uit zon en wind, de bouw van een kerncentrale erg lang duurt, gemiddeld 10-15 jaar, er nog altijd het risico is op een kernramp met onoverzienbare gevolgen en er is ook nog altijd geen toekomstbestendige oplossing voor het opslaan van het afval. 

Impact op het landschap

Waar Ronde Venen Belang wel gelijk in heeft, is dat de plaatsing van windmolens een verandering in het landschap betekent. Windmolens zijn zichtbaar, zo is de windmolen bij SC Johnson inmiddels een bekend gezicht voor iedereen die Mijdrecht inrijdt. Voor nieuwe windmolens is het dan ook van belang dat deze zo goed mogelijk ingepast worden. Deze staan er dan vervolgens voor een periode van 15-25 jaar, waarna deze weggehaald zullen worden en op dat moment zal dan gekeken moeten worden naar het beste alternatief voor dat moment.

 Fractievoorzitter Pieter Kroon: “Het is aantrekkelijk om te denken dat we zonder windmolens en/of zonnevelden in De Ronde Venen klimaatneutraal kunnen worden, maar dat is niet zo. We hebben geen tijd te verliezen, het klimaat warmt op en het tegengaan daarvan is urgent. Als we dat niet doen, zijn de gevolgen vele malen groter dan de impact die zon en wind op het landschap hebben.”


Laatst bewerkt op: 26 oktober 2020 16:33

Bron: Ingezonden stukken

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

PvdA/GroenLinks : Windmolens moet je niet op voorhand uitsluiten

De fractie van PvdA/GroenLinks De Ronde Venen las afgelopen week met verbazing de oproep van Ronde Venen Belang om de hele gemeente uit te sluiten voor windmolens. De redenen die daarvoor gegeven worden schetsen een verkeerd en onrealistisch beeld. Wij willen hier dan ook graag op reageren.  Ondemocratisch proces Ronde … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: