001 -Family
Bewonersplatform: “Knelpunten verbeteren verkeerstructuur Vinkeveen”

Bewonersplatform: “Knelpunten verbeteren verkeerstructuur Vinkeveen”


Geplaatst op: 15 november 2020

Onlangs publiceerde de gemeente haar plannen om de overlast van verkeer in Vinkeveen te verminderen. Daarbij zal de mogelijkheid worden onderzocht om de verkeersstructuur te verbeteren door het bestaande wegennet aan te pakken. Dit betekent dat wegen zodanig moeten worden aangepast dat een deel van het verkeer wordt gestimuleerd om via de Mijdrechtse Dwarsweg en de N212 naar de N201 te rijden. Een andere onderzoeksvariant betreft het invoeren van eenrichtingverkeer op de Kerklaan en Herenweg richting de N201 en het aanleggen van een nieuwe weg ten noorden van de Julianalaan met eenrichtingsverkeer in de tegenovergestelde richting. Het bewonersplatform InVinkeveen ziet een fors aantal knelpunten bij de voorgestelde varianten. “De genoemde ideeën zijn zowel omvangrijk als ingrijpend en kostbaar”, zegt platformlid Wim Smit.  

 

In de ‘Structuurvisie De Ronde Venen 2030’ werd op basis van de karakteristieken van Vinkeveen de toekomstige ontwikkeling naar dorp aan de plassen en het recreatieve hart van De Ronde Venen uiteen gezet. In het  ‘Centrumplan Vinkeveen‘ is dat nader uitgewerkt in een integrale opzet van het gehele gebied tussen de Baambrugse Zuwe en de Kerklaan en van plassen tot ringvaart. Ten aanzien van het verkeer is vastgesteld dat de Herenweg verkeersluw zou moeten worden en de ontsluiting van Vinkeveen gerealiseerd zou worden via een verbeterde aansluiting op de N201. Belangrijk argument was daarbij dat het verkeersaanbod op de Herenweg en Kerklaan te groot is voor het wegprofiel, waarbij er naast de bereikbaarheid van de winkels ook ruimte moet blijven voor wandelaar en fietser. 

  

Volgens InVinkeveen is het voorliggende verkeersplan geen geschikt alternatief voor het oorspronkelijke centrumplan en slaat de Gemeente de verkeerde weg in. “Het plan gaat ogenschijnlijk uit van een verdiepte N201 onder de Herenweg door. Dat is echter niet het voorstel zoals dat bij de Utrechtse Staten ligt”, zo licht Smit toe. “Indien de provincie de verdiepte aanleg wil overwegen lijkt een forse financiële bijdrage van de gemeente logisch. Een alternatief lijkt een gelijkvloerse rotonde, die in feite ongeveer onder het huidige viaduct komt te liggen. In praktische zin lijkt ons dat geen eenvoudige opgave.”   

 

Andere door InVinkeveen genoemde knelpunten zijn de gedwongen sloop van woningen, het realiseren van een druk kruispunt nabij een school, beperkte bereikbaarheid van winkels en verder verlies aan groen en parkeerplaatsen. “Wij erkennen het verkeersvraagstuk. Naast alle andere vraagstukken die om een oplossing vragen. Wij zijn ons er ook terdege van bewust dat alleen het leveren van commentaar gemakkelijk is. Echter, dit voorstel levert helaas geen echte bijdrage aan de uitdagingen waar Vinkeveen voor staat. We gaan dan ook graag met de gemeente in gesprek over mogelijke, aanvaardbare en vooral toekomstgerichte oplossingen. Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald”, aldus Smit.  

 


Laatst bewerkt op: 15 november 2020 17:32

Bron: Ingezonden stukken

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Bewonersplatform: “Knelpunten verbeteren verkeerstructuur Vinkeveen”

Onlangs publiceerde de gemeente haar plannen om de overlast van verkeer in Vinkeveen te verminderen. Daarbij zal de mogelijkheid worden onderzocht om de verkeersstructuur te verbeteren door het bestaande wegennet aan te pakken. Dit betekent dat wegen zodanig moeten worden aangepast dat een deel van het verkeer wordt gestimuleerd om … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: