Natuur- en milieuvereniging: ​Geen Snelvaargebied op de Vinkeveense Zuidplas

Natuur- en milieuvereniging: ​Geen Snelvaargebied op de Vinkeveense Zuidplas


Geplaatst op: 5 december 2020

Op de Zuidplas van de Vinkeveense Plassen heeft het Recreatieschap Midden-Nederland het plan ontwikkeld om een gedeelte af te bakenen voor snelvaren. Hoewel het idee nog niet geheel is uitgekristalliseerd is wel duidelijk dat het een groot deel van de plas omvat en samen met de al bestaande waterskibaan ongeveer de helft van de Zuidplas beslaat. Het gebied wordt een kilometer lang, en is gelegen direct ten zuiden van de Baambrugse Zuwe en ten westen van de vaarroute tussen de brug bij Watersport Klinkhamer en de brug van de N201 bij de Demmerikse Sluis. 


Als argument voor dit plan geeft het recreatieschap aan hiermee de overlast van snelvaren op de Noordplas weg te nemen en de Noordplas veiliger te maken. Het is nog maar zeer de vraag of dit het geval is. Onduidelijk is of recreanten die veelal verblijven op de Noordplas de moeite zullen nemen om naar de Zuidplas te varen om ‘even’ hard te kunnen varen. Los daarvan vraagt het plan om extra handhaving op beide plassen, en de capaciteit van handhavers is nu al niet toereikend. 

Natuur- en milieuvereniging De Groene Venen maakt zich ernstig zorgen over deze plannen vanwege de impact op zowel de natuur als de overlast voor andere recreanten en de bewoners. 

Snelvaren verstoort de natuur in het gebied; de vissen,vogels en andere flora en fauna in dit rustige leefgebied bivakkeren zullen ernstige hinder ondervinden van zowel de ontstane golfslag, het geluid als de vaarbewegingen. De in het gebied aanwezige kwetsbare legakkers zullen door de golfslag die ontstaat mogelijk verder afkalven. Bovendien staat het plan haaks op het behoud van de legakkers die van grote cultuurhistorische waarde zijn voor de Vinkeveense Plassen. Nog afgelopen jaar is er op een gezonken legakker in de Zuidplas een veelbelovend vissenbos aangelegd met als doel deze legakker te behouden. Het vissenbos is bovendien aantrekkelijk voor vissen vanwege bescherming, paarmogelijkheden en fourage. Dit vissenbos zal met de komst van een snelvaargebied onder druk komen te staan. 

Naast de natuur zullen ook andere vaarrecreanten, eigenaren van de legakkers en aanwonenden extreme risico’s (overvaren!) en andere overlast (geluidshinder, risico’s op verkeershinder en ongelukken op de N201) ondervinden van het snelvaarplan. Met name de bewoners van de Baambrugse Zuwe en de Groenlandsekade zullen geluidsoverlast ondervinden van het Snelvaargebied. 


Op dit moment is onduidelijk of bewoners en andere stakeholders geïnformeerd zijn over de plannen en de implicaties voor natuur, landschap en leefomgeving. 

Het Recreatieschap geeft aan met dit plan een nieuwe bron van inkomsten te willen genereren, maar De Groene Venen is van mening dat de inkomsten niet opwegen tegen de negatieve effecten en zal zich dan ook verzetten tegen de komst van een snelvaargebied.

schermafbeelding-2020-12-05-om-08-16-40_1607152606.png

 


Laatst bewerkt op: 5 december 2020 08:24

Bron: Ingezonden stukken

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Natuur- en milieuvereniging: ​Geen Snelvaargebied op de Vinkeveense Zuidplas

Op de Zuidplas van de Vinkeveense Plassen heeft het Recreatieschap Midden-Nederland het plan ontwikkeld om een gedeelte af te bakenen voor snelvaren. Hoewel het idee nog niet geheel is uitgekristalliseerd is wel duidelijk dat het een groot deel van de plas omvat en samen met de al bestaande waterskibaan ongeveer de … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: