001 - Escaperoom aglemeen
Toekomstperspectieven recreatieschappen

Toekomstperspectieven recreatieschappen


Geplaatst op: 11 december 2020

Recreatieschap Stichtse Groenlanden en Plassenschap Loosdrecht e.o. hebben het beheer en onderhoud over diverse recreatieterreinen en fiets- en wandelpaden. De uitvoering van het beheer en onderhoud ligt bij Recreatie Midden-Nederland (RMN). Bezoekers kunnen op een prettige wijze gebruik maken van deze recreatievoorzieningen. In 2019 is gebleken dat de RMN organisatie kwetsbaar is, de governance structuur complex is en de schaal te klein voor het huidige werkgebied. De dagelijkse besturen van het recreatieschap en het Plassenschap hebben na intern beraad richtinggevende uitspraken gedaan over een andere vorm van samenwerking. Ook de uitvoering moet anders worden vormgegeven waardoor er geen basis meer is voor het voortbestaan van RMN. Het voornemen is uitgesproken om deze organisatie op te heffen.

In het kader van de leefbaarheid van de woonomgeving in de Randstad is recreatie een belangrijk onderwerp. Met de komst van meer woningen en meer inwoners liggen er uitdagingen om recreatie voor de toekomst voldoende ontwikkelingsruimte te geven. De samenwerking tussen de gemeenten en de provincies blijft hierin erg belangrijk. 

Verandering van organisatie

In 2019 zijn er bij RMN problemen geconstateerd, als gevolg van een aantal oorzaken uit het verleden. Hierover is een rapport “RMN in transitie” opgesteld. Als vervolg hierop heeft Bureau Berenschot een advies gegeven over het vervolgproces. Daarin is als belangrijke conclusie aangegeven dat het recreatieschap en het Plassenschap moeten nadenken over de huidige wijze van samenwerken en hoe daarin de uitvoering een plaats moet krijgen.

In het bestuur van de beide schappen is gesproken over de samenwerking. Waarom zij willen samenwerken en op welke wijze dit het meest passend is. Geconstateerd is dat de huidige samenwerking minder past in de huidige tijdsgeest en dat een aanpassing wenselijk is.

De besturen kiezen een nieuwe richting met de volgende aandachtspunten:

  • Een vereenvoudiging van de samenwerking waardoor meer op inhoud gestuurd kan worden;
  • Onderzoeken of een centrumregeling mogelijk is voor de samenwerking, waarbij de gemeente Wijdemeren en de provincie Utrecht de centrumrol vervullen;
  • Voor Recreatieschap Stichtse Groenlanden onderzoeken of samenwerking met niet-commerciële terreinbeheerders mogelijkheden biedt;
  • Hiermee vervalt de basis voor het voortbestaan van RMN, die zal worden opgeheven wanneer de voorgaande onderzoeken zijn afgerond en de nieuwe samenwerking duidelijk is.

Aan de deelnemende gemeenten en de provincies Utrecht en Noord-Holland is gevraagd om te reageren op deze nieuwe richting. In de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en in de Provinciale Staten van Utrecht en Noord-Holland worden in januari en februari 2021 hierover gesprekken gevoerd. De uitkomsten hiervan worden meegenomen bij de te zetten vervolgstappen.

Achtergrondinformatie

RMN is de uitvoeringsorganisatie van Recreatieschap Stichtse Groenlanden en Plassenschap Loosdrecht e.o. Daarnaast worden er opdrachten uitgevoerd voor Routebureau Utrecht en Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. De werkzaamheden omvatten het beheer, onderhoud en toezicht van diverse recreatieterreinen met een areaal van 1.700 ha., inclusief voorzieningen, paden, routes, waterwegen en sluizen in de provincie Utrecht en deels in Noord-Holland.

Op dit moment zijn er drie Gemeenschappelijke Regelingen, te weten Recreatieschap Stichtse Groenlanden, Plassenschap Loosdrecht e.o. en RMN, waarbij in totaal 13 gemeenten en de provincies Utrecht en Noord-Holland betrokken zijn.

 


Laatst bewerkt op: 11 december 2020 14:28

Bron: Ingezonden stukken

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Toekomstperspectieven recreatieschappen

Recreatieschap Stichtse Groenlanden en Plassenschap Loosdrecht e.o. hebben het beheer en onderhoud over diverse recreatieterreinen en fiets- en wandelpaden. De uitvoering van het beheer en onderhoud ligt bij Recreatie Midden-Nederland (RMN). Bezoekers kunnen op een prettige wijze gebruik maken van deze recreatievoorzieningen. In 2019 is gebleken dat de RMN organisatie … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: