De Baat (2e)
College stelt definitief ontwerp voor verkeersplan Uithoorn vast

College stelt definitief ontwerp voor verkeersplan Uithoorn vast


Geplaatst op: 14 december 2020

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het definitieve ontwerp van het verkeersplan voor het dorpscentrum van Uithoorn. Een belangrijke stap op weg naar een vriendelijk, groen en veilig ‘dorpshart aan de Amstel’. In 2021 en 2022 worden niet alleen de wegen, openbare ruimte en het groen in het centrum vernieuwd. Ook de riolering van het centrum pakken we grondig aan en maken we klimaatbestendig. Nu het plan definitief is, gaan we op zoek naar een aannemer die het verkeersplan gaat realiseren. Als alles volgens planning verloopt, starten de werkzaamheden in het eerste kwartaal van 2021. 

Belangrijkste wijzigingen 

Eind 2019 heeft de gemeenteraad het voorlopig ontwerp voor het nieuwe verkeerplan vastgesteld. Na dit besluit is het voorlopig ontwerp verder uitgewerkt en op een aantal punten geoptimaliseerd. Zo is het ontwerp bij de Thamerlaan in overleg met de commissie Thamerlint aangepast: de voortuinen en het openbaar groen zijn samengevoegd tot grote groene vlakken. Ook zijn er parkeerplaatsen van de Thamerlaan naar de Prinses Christinalaan verplaatst. In het definitief ontwerp is ook rekening gehouden met de wensen van de gemeenteraad: de bedachte aftakking voor fietsers bij de Admiraal van Ghentlaan is vervallen. In plaats daarvan worden de fietsers ter hoogte van de Watsonlaan naar het Zijdelveld geleid. Via het Zijdelveld kunnen de fietsers dan veilig naar het centrum fietsen. 

Een andere optimalisatie is de middenberm. In deze berm heeft de monumentale bomenrij plaatsgemaakt voor een mengsel van verschillende bomen. Dit zorgt voor een mooi afwisselend beeld in kleuren, bladvormen en groei. Bovendien stimuleren we met het bomenmengsel de biodiversiteit en verkleinen we het risico dat alle bomen gevoelig zijn voor een ziekte. Een kunstwerk op de rotonde bij de het kruispunt tussen de Koningin Maximalaan, Laan van Meerwijk en Thamerlaan maakt het beeld compleet. Dit kunstwerk van en voor de inwoners bieden we de inwoners aan ter ere van het 200 jarig bestaan van de gemeente Uithoorn. Verder is in overleg met het hoogheemraadschap de hoogte van de nieuwe weg bij de Thamerlaan en het Zijdelveld aangepast. Deze wegen zijn namelijk dijklichamen en daar geldt een minimale hoogte voor. Tot slot zijn technische tekeningen gemaakt, die de aannemer kan gebruiken om het verkeerplan te realiseren. 

Planning realisatie

Door corona beleven we bijzondere tijden. Dit vraagt om een flexibele houding, ook van ons als gemeente. We werken hard om in het eerste kwartaal van 2021 te starten met de realisatie. We verwachten dat tussen 1 mei en eind 2022 alle werkzaamheden klaar zijn. Uiteraard doen we ons best om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Hier hoort zorgvuldige communicatie over afsluitingen en omleiding bij. De werkzaamheden en afsluitingen zijn nu al bekijken op:  www.uithoorn.nl/verkeersplanuithoorn. Hier kunt u straks ook de omleidingen en definitieve planning vinden. 

Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS)

Het project wordt (mede) mogelijk gemaakt door Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS). SLS wordt gefinancierd door het Rijk, de provincie Noord-Holland en Schiphol en heeft tot doel het verbeteren van de leefomgeving en sociale cohesie in de Schipholregio. Dit doet SLS door het bieden van hulp aan individuele bewoners die voor hun gevoel in een onleefbare situatie zitten en die op geen andere manier worden gecompenseerd. SLS gaat samen met hen aan de slag om een oplossing te vinden voor hun problematiek. Daarnaast ondersteunt SLS grote en kleine initiatieven die een positief effect op de leefbaarheid in de omgeving hebben. Het gaat dan om initiatieven die in samenwerking met gemeenten en/of bewoners tot stand worden gebracht. 


Laatst bewerkt op: 14 december 2020 15:24

Bron: Ingezonden stukken

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

College stelt definitief ontwerp voor verkeersplan Uithoorn vast

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het definitieve ontwerp van het verkeersplan voor het dorpscentrum van Uithoorn. Een belangrijke stap op weg naar een vriendelijk, groen en veilig ‘dorpshart aan de Amstel’. In 2021 en 2022 worden niet alleen de wegen, openbare ruimte en het groen in … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: