Huif
Nieuwjaarstoespraak burgemeester Aalsmeer

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Aalsmeer


Geplaatst op: 3 januari 2021

Zaterdag 2 januari werd de nieuwjaarstoespraak van burgemeester Gido Oude Kotte uitgezonden op de lokale TV zender van Radio Aalsmeer, en online via de website van Radio Aalsmeer. De toespraak is ook hieronder te teruglezen.

Het is ons denk ik gelukt. Ja oké, er is best nog wel wat vuurwerk afgestoken ten twaalfde ure. Mijn dochter en ik hebben daar enigszins aan bijgedragen met onze sterretjes, knalerwten en mini fonteintjes. En ja, ook in de dagen in aanloop naar de jaarwisseling was het toch wel onrustig met enorme knallen. En nee, de bommen die afgingen waren zeker niet legaal. Maar, ik denk dat het ons toch is gelukt de jaarwisseling Corona-proof te doorstaan in onze gemeente. Om dit voor elkaar te krijgen hebben we met elkaar offers moeten maken. Dank daarvoor. Hoe bitter ook, het doet je weer beseffen hoe mooi onze tradities met de jaarwisseling eigenlijk zijn. Met familie, vrienden en buren oliebollen bakken, carbid schieten (al moet ik dat natuurlijk ontraden), ’s avonds spelletjes en gezelligheid, de oudejaarsconference en dan gezamenlijk aftellen naar hét moment. Gevolgd door de champagne-toost en dan iedereen in de straat een gelukkig nieuwjaar wensen. Lekker in de kou, aan de bubbels, met elkaar genieten van al het vuurwerk dat wordt afgestoken. De hele hemel verlicht met de prachtigste kleuren. Volgend jaar ga ik er samen met u extra van genieten.

Voordat ik verderga met deze nieuwjaarstoespraak wil ik mij eerst richten tot de mannen en vrouwen van onze politie, brandweer, toezicht en handhaving en de dames en heren van openbare orde en veiligheid. Wat ben ik ongelofelijk blij met jullie. Het lijkt zo vanzelfsprekend dat wij als samenleving te allen tijde een beroep op jullie mogen doen om ons veilig te houden. Maar dat is het zeker niet. Van dichtbij kan ik zien hoe betrokken jullie zijn, hoe betrouwbaar en professioneel. In de complexe tijd waarin onze wereld zich bevindt, moeten we ons onthouden van sociale contacten. Hoe zwaar ook, we proberen het keer op keer. Met kerst en de jaarwisseling waren we aangewezen op onze naasten. Maar zelfs dat hebben jullie afgelopen jaar opgeofferd, omdat wij jullie nodig hadden en een beroep op jullie moesten doen. Voor het handhaven van de orde en het waarborgen van onze veiligheid. Onherroepelijk gaven jullie aan die verantwoordelijkheid gehoor. Het lijkt zo vanzelfsprekend. Maar dat is het zeker niet. Namens al onze inwoners, en met name het gemeentebestuur, wil ik onze erkentelijkheid naar jullie uitspreken. Grote klasse en grote dank. En ik verzoek jullie deze woorden van erkentelijkheid ook over te brengen aan jullie partners, kinderen en naasten die jullie hebben moeten missen.

In het achterliggende jaar ging zo’n beetje alles anders dan normaal. 2020 had hét jaar moeten zijn, waarin we 75 jaar vrijheid zouden vieren. Dit liep toch echt even anders. Het laat pijnlijk zien dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Ik had u graag toegesproken in elkanders aanwezigheid. Zodat we gezamenlijk in een goed gevulde burgerzaal het glas konden heffen. Met dank aan Radio Aalsmeer doen we het dit jaar op deze manier. Een leuke manier om u allemaal eens in mijn kamer te mogen ontvangen.

We hebben met elkaar een ingewikkeld jaar achter de rug. Het jaar waarin het coronavirus alles en iedereen op de wereld ontregelde. In maart belandde we in de eerste zogenoemde intelligente lockdown. Hoe onwerkelijk was het dat we massaal thuis moesten blijven om te voorkomen dat het virus zich verder zou verspreiden. Kinderen gingen niet naar school. En iedereen werd opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te werken. Nou met jonge kinderen om je heen die niet naar de kinderopvang of naar school gaan, zorgt dit soms voor onmogelijke situaties. Kan ik u uit eigen ervaring vertellen. Onze oudere inwoners mochten een periode geen bezoek meer ontvangen in de verpleeg- en verzorgingshuizen. Dit leidde tot veel eenzaamheid en verdriet. Zeker wanneer het virus een verzorgingshuis binnendrong en mensen eenzaam, zonder familie om zich heen, zonder een afscheid, overleden. Een ongekende ongrijpbare situatie voor de ontwikkelde samenleving waarin wij leven.

Er volgde een zomer waarin alles weer normaler leek te worden. De verspreiding van het virus liep flink terug. En we versoepelden. Logisch. Maar het had helaas vergaande consequenties. Met aanvankelijk de regio Amsterdam als koploper, belandde we in het najaar in de tweede besmettingsgolf. Waar de meeste mensen bij de eerste golf vol de schouders zetten onder de naleving van de maatregelen was die bereidheid bij de tweede golf een stuk minder. Iedereen was en is zó klaar met corona!

Maar daardoor bleven de besmettingscijfers fors oplopen. De maatregelen werden steeds verder aangescherpt tot het diepte punt: de harde lockdown op 14 december jongstleden.

Toch is voor velen het Covid-19 virus een soort ongrijpbare geweldsdienaar. Ik spreek geregeld mensen die het allemaal maar onzin vinden. En ik spreek ook geregeld mensen die er dagelijks mee te maken hebben. Inmiddels denk ik dat de meesten van ons wel iemand kennen die het heeft gehad, dan wel dat je het zelf hebt gehad. Duidelijk moge zijn waarom we het allemaal doen. Want het gaat echt ergens over.
Verschillende grote onderzoeken geven aan dat ongeveer 1 op de honderd mensen die besmet raakt met het coronavirus eraan overlijdt. Bij een ‘gewone’ griep is dat 1 op de 1000. Gekeken naar de eerste helft van 2020 staat in Nederland corona op de vierde plaats als oorzaak van overlijden. Ondanks de maatregelen die we in acht nemen. Ik vind dat toch indrukwekkend zorgelijke getallen.

Op dit moment moeten we nog ruim twee weken dealen met de harde lockdown. Een lockdown die grote schade toebrengt aan belangrijke economische sectoren zoals horeca, recreatie en toerisme. Ik ben daar persoonlijk behoorlijk mee begaan. Mijn familie heeft al sinds lange tijd een gezamenlijk bedrijf, waarbij juist in het afgelopen decennium flink is geïnvesteerd. Maar met een omzetverlies van meer dan 70% en nog geen goed beeld bij het komende seizoen is het vechten. Vechten om het gedachtengoed van onze vader en moeder te beschermen. Vechten voor het behoud wat je hebt. Met elkaar, voor elkaar. Vasthoudend aan ieder lichtpuntje. Van dichtbij zie ik hoe door vier generaties de tering naar de nering wordt gezet. Van dichtbij zie ik dat de noodhulp van de overheid hele goede dingen doet. En niet alleen de noodhulp van de Rijksoverheid, ook ons Noodfonds in Aalsmeer doet hele goede dingen. Geweldig om te zien. Wat leven we toch in een onwerkelijk welvarend land dat dit mogelijk is.

En dan nog even kort over de hele slechte film die zich afspeelde in de Ophelialaan. Een krankzinnige gerichte actie, waarbij een supermarkt werd opgeblazen. Waanzin. Via deze weg wil ik de eigenaren van de naastgelegen ondernemingen, te weten Hengelsport en Teddy’s veel succes toewensen met het heropbouwen van hun zaak. Ron, Ingrid, veel succes en zet hem op!

De decembermaand die anders zo feestelijk is, bracht nu voor iedereen soberheid. Ik kan mij zo goed uw teleurstelling en frustratie voorstellen. Ik heb die ook. Families konden elkaar niet opzoeken. Geen lange dinertafels tijdens de kerstdagen met familie en vrienden. Geen warme omhelzingen. Slechts een beperkt bezoek met voldoende afstand was moge-lijk. Maar velen van u en zo ook wij, hebben er wel voor gezorgd dat va-ders en moeders niet eenzaam waren tijdens de kerstdagen. Alles was anders dan anders, maar we hebben het gezellig gemaakt. Herinneringswaardig.

En dan de jaarwisseling. Forse beperkingen, geen feesten, geen vuurwerk. Sober en doelmatig was het devies van het Kabinet. En in hoofdlijnen is het ook zo verlopen. Zogezegd waren er tijdens de aanloopdagen naar oudjaarsavond nog steeds dezelfde vervelende keiharde knallen, en het eerste half uur van het nieuwe jaar had ik niet de indruk dat er minder vuurwerk werd afgestoken dan voorgaande jaren, maar het werd in onze gemeenschap snel rustig. Grote feesten bleven uit. Vernielingen bleven uit. Geen grote wantoestanden op de eilanden in de Poel. Daar waar met carbid geschoten werd, gebeurde dit ordentelijk. Klasse. Mede namens de politie en brandweer, wil ik u nogmaals hiervoor hartelijk bedanken. Echt grote klasse. Ik hoop vurig dat de besmettingscijfers onze getuigen zullen zijn van ons saamhorig optreden.

Ondanks de coronacrisis is er door het gemeentebestuur toch hard gewerkt. We zijn bezig met een flinke inhaalslag in het onderhoudt en vernieuwing van onze openbare ruimte. Overal in de gemeente waren en zijn werkzaamheden zichtbaar. Met natuurlijk hier en daar ook tijdelijk wat ongemak.

Even wat punten op een rij: de vaststelling van de plannen voor het Waterfront was een mooi hoogte punt het afgelopen jaar, waarmee Aalsmeer nog vóór aankomende zomer verrijkt zal zijn met een heuse wandelboulevard vol met mogelijkheden voor waterrecreatie. Hiermee wordt genieten van de Westeinder plassen, onze verborgen parel, voor al onze inwoners goed toegankelijk. Daarnaast zijn ook de plannen voor Fort Kudelstaart vol op in ontwikkeling, met het perspectief op een prachtige recreatievoorziening voor de zeilsport. In het centrum van Aalsmeer zullen gefaseerd de plannen uit de Centrumvisie worden aangepakt. Vooral de ontsluiting van het centrum van Aalsmeer heeft hierbij prioriteit. Ik ben vast niet de enige die dagelijks ziet welke uitdagingen de huidige situatie oplevert.

Ook gaan we verder bouwen aan de toekomstige dienstverlening van Aalsmeer. U kunt straks op ons raadhuis terecht voor alle dienstverlening. Dit doen we vanuit een nieuw te bouwen eigenstandige en compacte organisatie, waarbij diensten worden afgenomen van onder andere Amstelveen en de Meerlanden. Ik ben daar zeer optimistische over. Met het gemeentebestuur van Amstelveen zijn zeer constructieve gesprekken om die toekomst met elkaar vorm te geven. Wij vinden zorgvuldigheid in dit proces belangrijk. Ook de centjes doen ertoe. We gaan geen belastinggeld verbranden. Daarom zal de opbouw hiervan meerdere jaren duren. Het gemeentebestuur wil uiterlijk 2026 de nieuwe toekomstige dienstverlening en alles wat daarbij hoort gereed hebben.

Ik maak hierbij gelijk van de gelegenheid gebruik om Sjoerd Vellenga bij u te introduceren als de nieuwe gemeentesecretaris van Aalsmeer. Hij is zojuist gestart per 1 januari. Het aflopen jaar werkte hij als programma-directeur aan het ontwerp van de toekomstige dienstverlening. Er was bij de selectie slechts één minpunt, en dat is dat hij en zijn vrouw nog niet wonen in onze gemeente. Maar nu zij zoekende zijn naar een nieuwe woning, ontstaat er een unieke kans om dit recht te zetten. Sjoerd, via deze weg nogmaals van harte gefeliciteerd met deze benoeming.

Hoewel de feestmaanden sober waren in Aalsmeer, hadden we toch nog een fantastische Sinterklaasintocht voor onze jongste inwoners. Binnen de geldende coronamaatregelen hebben de Sinterklaascomités uit Aalsmeer en Kudelstaart er toch nog een prachtig feest van gemaakt. Een zonder publiek gefilmde intocht, maar mét een live viering voor gezinnen en kleine groepen kinderen in het raadhuis en in het dorpshuis. Bovendien veranderde een prachtig rood verlicht raadhuis in Aalsmeer in het ‘grote huis van Sinterklaas’.

Ik wil de beide Sinterklaascomités grote complimenten geven voor de creativiteit waarmee ze dit toch hebben kunnen organiseren. Jullie hebben dit jaar Sinterklaas dicht bij de harten van de kinderen gebracht. Een liefdevol licht in deze o zo donkere decembermaand. Hulde!

Dat brengt mij bij onze andere Aalsmeerse feesten. Ik kan helaas niet alle activiteiten en evenementen op noemen. Het zijn er namelijk echt ongelofelijk veel. Maar lieve mensen, het sprong eruit, wat was het een gemis in september. De Aalsmeerse vlaggenactie maakte een klein beetje goed, maar wat hebben we massaal die feestelijkheden gemist! Uit het diepste van mijn hart gun ik ons in 2021 de meest spetterende vuurwerkshow bij Vuur en Licht op het water, de beste line-up bij de Feestweek die je je maar kan wensen, de creatiefste kunstwerken bij de Kunstroute en de allermooiste pramen bij de Pramenrace. En dat u niet alleen een week vrij hoeft te nemen tijdens de festiviteiten, maar ook nog een week vrij benodigd om er van bij te komen.

Namens het gemeentebestuur wens ik u een liefdevol en gezegend nieuw jaar.


Laatst bewerkt op: 3 januari 2021 14:52

Bron: Ingezonden stukken

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Aalsmeer

Zaterdag 2 januari werd de nieuwjaarstoespraak van burgemeester Gido Oude Kotte uitgezonden op de lokale TV zender van Radio Aalsmeer, en online via de website van Radio Aalsmeer. De toespraak is ook hieronder te teruglezen. Het is ons denk ik gelukt. Ja oké, er is best nog wel wat vuurwerk afgestoken … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: