001 - OrMontre
Vijf vragen aan burgemeester Heiliegers over de APV

Vijf vragen aan burgemeester Heiliegers over de APV


Geplaatst op: 15 januari 2021

De gemeenteraad van Uithoorn heeft onlangs een aantal wijzigingen op de Algemene plaatselijke verordening (APV) vastgesteld. Zo is bijvoorbeeld het lachgasverbod opgenomen. Maar wat is nou eigenlijk precies de APV? Portefeuillehouder burgemeester Pieter Heiliegers geeft antwoord. 

Veel mensen hebben wel eens gehoord van een APV. Maar kunt u in het kort uitleggen wat het inhoudt?

In de APV staat de gemeentelijke regelgeving. Met name op het gebied van openbare orde en veiligheid. Dat doen we om onze dorpen Uithoorn en De Kwakel netjes, veilig een leefbaar te houden. Iedere gemeente in Nederland heeft een eigen APV, met daarin dus eigen regels. En via de APV -die vroeger Algemene Politieverordening genoemd werd- kan de agent op straat mensen aanspreken en eventueel verbaliseren of een boete geven.

Hoe komt een Algemene plaatselijke verordening tot stand?

Het is de gemeenteraad die verordeningen (gemeentelijke regels) vaststelt, dit geldt ook voor de APV. De APV wordt voorbereid door ambtenaren en in overleg met het college van burgemeester en wethouders (het dagelijkse bestuur van de gemeente) opgesteld. Daarna vergadert de gemeenteraad erover en stelt de APV vast. Ieder jaar vindt een update plaats. In geval van noodzaak zal de gemeenteraad tussentijdse aanpassingen kunnen doen.

Kunt u voorbeelden noemen van regels die in de APV worden opgenomen?

Voorbeelden van zaken die in een APV geregeld kunnen worden zijn verboden op het drinken van alcoholische dranken in (delen van) de openbare ruimte. Dit hebben we eind 2020 bijvoorbeeld ingesteld in het Oude Dorp en bij de skatebaan naar aanleiding van veel meldingen van overlast. Andere zaken die in een APV geregeld kunnen worden zijn onder andere samenscholingsverboden, voorschriften voor het aanplakken van posters, voorschriften voor het parkeren van auto’s en verordeningen voor het plaatsen en scheiden van afval. Maar ook hebben we onlangs het lachgasverbod toegevoegd in de APV van de gemeente Uithoorn.

Waarom is er een Algemene plaatselijke verordening?

Met de regels uit de APV kan de gemeente bepaalde zaken in de openbare ruimte in goede banen leiden. Ook biedt het de gemeentelijke BOA de mogelijkheid om handhavend te kunnen op treden. Alhoewel hij ‘plaatselijk’ genoemd is, is er vaak afstemming met de buurgemeenten. Immers een verbod in de ene gemeente kan van effect zijn bij de buren. Zo is het voorbeeld het lachgasverbod in onze APV gekomen. Daarnaast zijn er soms ook extra wensen vanuit de gemeenteraad voor aanpassing. We bekijken of die gehonoreerd kunnen worden. 

Wat gebeurt er als men zich niet houdt aan de regels uit een APV?

Het niet naleven van regels uit een APV wordt strafrechtelijk gezien als een overtreding, waar een boete op staat. De hoogte van de boete is uiteraard afhankelijk van de overtreding. Maar om een voorbeeld te geven. De parkeerovertredingen zijn bijna allemaal 100 euro exclusief 9 euro administratie kosten. Wie op een invalide parkeerplaats geparkeerd staat zonder geldige kaart kan een boete krijgen van 400 euro, exclusief de negen euro administratiekosten. Afvalzakken dumpen op de weg geeft een boete van 120 euro. Maar ik hoop vooral op ieders fatsoen en gezonde verstand zodat we de APV bijna niet hoeven te gebruiken in onze samenleving. Het woord zegt het al ‘samen leven doe je samen’.

 


Laatst bewerkt op: 15 januari 2021 09:56

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Vijf vragen aan burgemeester Heiliegers over de APV

De gemeenteraad van Uithoorn heeft onlangs een aantal wijzigingen op de Algemene plaatselijke verordening (APV) vastgesteld. Zo is bijvoorbeeld het lachgasverbod opgenomen. Maar wat is nou eigenlijk precies de APV? Portefeuillehouder burgemeester Pieter Heiliegers geeft antwoord.  Veel mensen hebben wel eens gehoord van een APV. Maar kunt u in het … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: